'Barneveld mag goedkope huurwoningen blijven reserveren'

BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft voldoende redenen om uitsluitend goedkope huurwoningen te blijven reserveren voor kwetsbare groepen. Hiervoor is een nieuwe huisverordening nodig. En die wijkt af van wat de nieuwe huisvestingswet 2014 - die per 1 januari in werking treedt - beoogt. Door Hans-Lukas ZuurmanVolgens wethouder Aart de Kruijf is dat laatste geen probleem, omdat Barneveld volgens hem aannemelijk kan maken dat er sprake is van schaarste aan goedkope woningen. Dit is een belangrijke eis in de nieuwe wet om straks überhaupt nog een huisvestingsverordening te mogen voeren. Daarbij moet de gemeente aantonen dat dit leidt tot onevenwichtige en onrechtvaardige effecten. ,,Kijk maar naar de wachtlijst die we hebben en de opgave die we hebben om vluchtelingen te huisvesten. We zullen wat moeten ondernemen, anders voorzie ik grote problemen.'' De nieuwe wet onderscheidt 'lang moeten wachten voor bepaalde groepen woningzoekenden' en 'gebrek aan passende woonruimte' als 'ongewenste effecten van schaarste'. Hierbij moet het wel gaan om gebrek aan goedkope woonruimte in het algemeen, gebrek aan woonruimte met specifieke voorzieningen (seniorenwoningen, mindervaliden) of gebrek aan goedkope huurwoningen voor de huidige inwoners van een gemeente, dorpskern of wijk. Pas als hier sprake van is, kan de gemeente een nieuwe verordening opstellen, inclusief een urgentieregeling. Als 'urgent' worden beschouwd: vluchtelingen met een verblijfsstatus, ontvangers/verleners van mantelzorg en mensen die verblijven in een voorziening van tijdelijke opvang. Het gaat dan om personen die hun woning hebben moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld. Vrijheid van verplaatsing en vestiging heeft de nieuwe wet hoog in het vaandel, erkent De Kruijf. ,,Gelukkig is er voor ons ruimte in deze wet om met een goed verhaal hiervan af te wijken. Het past ook bij de sociale opgave van deze gemeente om dat te blijven doen, vind ik. Er blijven altijd kwetsbare groepen op de woningmarkt. De overheid moet dan het schild voor de zwakkeren blijven. Maar dit is echter nog geen gelopen race.'' In regionaal verband - via de zogeheten Food Valleygemeenten - worden intussen ook gesprekken gevoerd over een regeling, bevestigt De Kruijf. ,,Maar op de uitkomst daarvan kunnen we nu niet meer wachten.'' Het college heeft de gemeenteraad inmiddels gevraagd in te stemmen met kaders voor een startnotitie die moet leiden tot zo'n nieuwe huisvestingsverordenning. Vanavond praat de raadscommissie Grondgebied daarover in het raadhuis. Het gaat om vijftien te maken keuzes. Zo wil het college onder meer bindingseisen stellen aan mensen die zich in de kleine kernen willen vestigen en binnen de genoemde categorieën vallen.