Barneveld: 'Planeconoom is noodzakelijk'

BARNEVELD - Het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Barneveld krijgt permanente ondersteuning van een strategisch planeconoom in de ontwikkeling van ruimte voor woningen en bedrijven. Door Hans-Lukas ZuurmanDat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De kosten hiervan bedragen 90.000 euro per jaar. Een planeconoom houdt zich onder meer bezig met het berekenen van de grondwaarde van ruimtelijke plannen. Op die manier kan hij zien of investeringen voor een plan rendabel zijn. Sinds februari 2013 huurt Barneveld voor een ton per jaar al een externe strategisch planeconoom in. De gemeente begon hiermee op indringend advies van onderzoeksbureau Purple Blue, die in 2012 de gemeentelijke grondexploitatie kritisch onder de loep nam.Inmiddels blijkt volgens het college dat de inhuur beter kan worden omgezet in permanente uitbreiding van de formatie. Volgens het college heeft de planeconoom inmiddels al zijn nut bewezen bij thema's als de Nota Bovenwijkse Investeringen, het verrekenen van grondkosten onder betrokkenen in een gebiedsontwikkeling, de opstelling en herziening van exploitatieplannen en strategisch advies op dossiers als de wijk De Burgt en bedrijventerrein Harselaar-Zuid. ,,Deze behoefte zal voor de middellange termijn (6 tot 8 jaar) naar verwachting niet veranderen. Integendeel, de teruglopende financiële mogelijkheden binnen de gemeente zelf maken het meer dan ooit noodzakelijk om scherp te sturen op de planeconomie'', zo meldt het college, dat hoopt dat de planeconoom ook het verhalen van grondkosten op derden verder zal verbeteren. De personeelsbezetting van het Ontwikkelingsbedrijf zou volgens het college na maximaal acht jaar weer kunnen inkrimpen. ,,De inschatting is dat de grote projecten tegen die tijd in uitvoering of afgerond zijn.'' De kosten van de uitbreiding worden voor twintig procent gedekt uit de structurele begrotingsruimte van de gemeente en voor het resterende deel betaald uit de grondexploitaties.Archieffoto bedrijventerrein Harselaar West-West.