• import

Barneveld schroeft prijsklassen woningen op

BARNEVELD Vanwege de almaar stijgende woningprijzen in Barneveld én de extra duurzaamheidsmaatregelen die nieuwbouwwoningen moeten hebben, schroeft de gemeente Barneveld de prijsklassen van verschillende woningtypen op. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bepaald. Vooral de maatregel ´aardgasloos´ wordt hierin meegerekend.

Wouter van Dijk

Voortaan kost een middeldure woning in Barneveld maximaal 260.000 euro in plaats van 250.000 euro. Een nieuwgebouwde goedkope koopwoning begint vanaf nu bij 185.000 euro vrij op naam, 10.000 euro meer. Ook in huurkosten van woningen is die verandering merkbaar. In de huursector worden twee nieuwe prijsklassen geïntroduceerd: eentje van 640 euro per maand als grens waarbinnen woningcorporaties vrijwel alle sociale huurwoningen passend moeten toewijzen, en eentje van boven de 950 euro per maand, waarmee de gemeente afspraken wil maken met partijen die middeldure huurwoningen willen verhuren. Vorige week vrijdag nog kwam naar buiten dat de bouwsector in de regio FoodValley onder grote druk staat. Vooral het toevoegen van dure huurwoningen is volgens Stichting Vastgoedmonitor regio FoodValley van belang voor starters die niet in aanmerking komen voor sociale huur, maar tegelijkertijd geen hypotheek kunnen krijgen.

Vanaf 1 juli geldt in Barneveld voor de goedkope en middeldure woningbouw de eis van aardgasloos bouwen. De extra bouwkosten die dat met zich meebrengt zet de prijs van de woningen echter onder druk, naast het feit dat die prijs door een toenemende woningvraag al wordt opgedreven. Vanwege een grote groep starters op de woningmarkt is het volgens het college tegelijkertijd van belang een harde begrenzing aan te geven voor goedkope en middeldure woningen en zo huizen betaalbaar te houden. Koophuizen in de categorie middelduur laag mogen bijvoorbeeld niet duurder zijn dan 230.000 euro. Op die wijze denkt het college de kans voor starters om een woning te kopen te vergroten, vooral door in de realisatie van nieuwe wijken een mix van woningen in de verschillende prijsklassen op te nemen als voorwaarde.

Barneveld gaat de nieuwe prijsklassen hanteren in de komende rapportages met indelingen van de te bouwen woningen in de gemeente, de komende jaren.