• Marco de Swart

Barneveld start inhaalslag zonnepanelen

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat de komende jaren voor een inhaalslag op het gebied van zonne-energie. Tot 2030 komen er ongeveer 650.000 zonnecollectoren bij, waarvan 475.000 panelen op daken moeten komen en de overige 175.000 op het land. Woensdagavond bekrachtigde de gemeenteraad dit plan unaniem.

Aandachtspunt is voor het college wel om eerst de daken vol te leggen en agrarische grond zo veel mogelijk te sparen. Een onderliggend puntensysteem moet voor die volgorde zorgen. Neveneffect daarvan is wel dat grote rendabele zonnevelden van enige omvang daardoor onmogelijk worden gemaakt, stelde raadslid Gonda Lenters (Lokaal Belang). Ze diende daarom een voorstel in om het puntensysteem zodanig te wijzigen dat landbouwgrond voor zonnevelden tóch mogelijk wordt. Voorwaarde is wel dat de ecologische waarde van de grond wordt verhoogd. ,,Bijvoorbeeld bij voedselarme gronden die nu bestaan uit snijmais en grasland'', stelde Lenters. Op die manier zou wat haar betreft de mogelijkheid ontstaan voor twee zonnevelden van elk zo'n 11 hectare, in plaats van velden van zes tot zeven hectare die nu als scenario's uitgewerkt zijn. ,,Een totaal van 22 hectare beslaat ongeveer twee-duizendste deel van de totale landbouwgrond in Barneveld.'' Het voorstel werd alleen gesteund door Pro'98.

Wethouder Didi Dorrestijn zag, net als een raadsmeerderheid, liever geen wijzigingen in het plan. ,,Want dit plan is in overeenstemming met alle betrokken partijen tot stand gekomen en heeft dus draagvlak in de samenleving. Dat draagvlak is belangrijk om initiatieven van de grond te krijgen.'' Enkele andere aandachtspunten zijn voor Burger Initiatief goede oplossingen voor opslag van zonne-energie en voor het recyclen van afgeschreven zonnepanelen, voor de SGP het inzetten van een energiecoach om particulieren te ondersteunen bij plannen voor zonnepanelen, voor het CDA om in te blijven zetten op een mix voor duurzame energie en voor de VVD om ervoor te waken dat initiatiefnemers veel tijd kwijt zijn bij aanvragen via netbeheerder Liander.