• Gerwin van Luttikhuizen

Barneveld start onderzoek naar vervuilde grond woonwijken

BARNEVELD De gemeente Barneveld wil exact weten hoe het komt dat er iets mis is gegaan met meldingen van vervuilde grond die is gebruikt als onderlaag voor verschillende woonwijken. Uit metingen blijkt dat deze vervuiling inderdaad aanwezig is, maar niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Wijken hoeven dan ook niet gesaneerd te worden.

Wouter van Dijk

Dat meldt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel in reactie op het bericht van onderzoeksprogramma Zembla. Op meerdere nieuwbouwplekken in Barneveld zou een grote partij grond, afkomstig van aannemingsmaatschappij Vink, in 2015 zijn toegepast. Zembla noemt specifiek de wijk Eilanden-Oost in De Burgt, maar het gaat ook om locaties aan de Nederwoudseweg, enkele wegen in Veller (Zijdehoenderlaan, Minorcalaan, Lakenvelderlaan), het project op de hoek van de Van den Bogertlaan en Van Dompselaerstraat, één perceel aan de Stanleystraat (nummer 24) en de nieuwbouwlocatie in Voorthuizen op de hoek van de Sportparkstraat/Apeldoornsestraat. Bewoners van deze wijken krijgen vandaag of morgen een brief in de bus van de gemeente over de stand van zaken. Rebel: ,,We benadrukken dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.'' Ook de GGD meldt dat de aangetroffen waarden ,,ruim onder de concentraties liggen waarbij ze gezondheidsrisico's kunnen veroorzaken.''

De verontreiniging kwam aan het licht nadat Omgevingsdienst Rivierenland merkte dat bij een grote partij grond afkomstig van Vink bij meldingen door de toepassers van deze grond - vaak zijn dat de ontwikkelaars van de wijken - fouten zijn gemaakt. Met name een bepaalde gehalte van styreen, een stof dat wordt gebruikt bij verwerking van kunststof, bleek boven een bepaalde toegestane gehalte te liggen. Ook van bepaalde 'aromatische oplosmiddelen' is een te hoge waarde geconstateerd. Volgens Zembla zou ongeveer duizend ton van deze grond gebruikt zijn.

De gemeente werd naar eigen zeggen voor de zomervakantie op de hoogte gesteld van het rapport van de omgevingsdienst. ,,We hebben direct onderzoek laten doen. Zo'n twee weken geleden kregen we van GGD Gelderland-Midden het finale oordeel dat de grond geen gezondheidsrisico's oplevert, maar omdat er nog wat onduidelijkheden in de resultaten zaten, hebben we eerst alles goed willen checken.'' Dat laatste had volgens Rebel te maken met een invoeringsfout, waardoor uitkomsten van verschillende onderzoeken van elkaar verschilden. ,,Daar wilden we eerst zekerheid over hebben.''

Blijft de vraag over hoe dit nu heeft kunnen gebeuren. ,,Daarom starten we hier direct een extern onderzoek naar.'' Dat onderzoek moet er toe leiden dat er een betere controle komt op het toepassen van grond.