• import

Barneveld steunt anti-scheidingscursus

BARNEVELD Om echtscheidingen in Barneveld te voorkomen, ondersteunt de gemeente met een subsidie van ruim 9000 euro een nieuwe relatietraining van Elan Barneveld. Dit jaar kunnen 24 koppels met relatieproblemen deze training volgen. 

Wouter van Dijk

Naar aanleiding van een symposium over echtscheidingen en kinderen, in september 2016 in Barneveld, besloot Elan deze training in te zetten in deze gemeente. Hoewel er vanuit verschillende kerken al huwelijkscursussen worden aangeboden in Barneveld, is de nieuwe training - onder de naam Sterke Stellen - volgens Elan zinvol. ,,Juist omdat deze toegankelijk is voor alle inwoners, ongeacht de eventuele levensovertuiging, geaardheid of samenlevingsvorm. Wij geloven in het belang van duurzame relaties.''

De training is er op gericht echtscheidingen te voorkomen door bij relatieproblemen vooral vroegtijdig in actie te komen. Zowel stellen mét als zónder kinderen kunnen hieraan deelnemen. Doel is de relatietevredenheid te verhogen, zodat ,,een warm en veilig leefklimaat ontstaat of blijft bestaan binnen de gezinssituatie.'' Ook kan relatieondersteuning in een later stadium aangeboden worden, wanneer preventieve ondersteuning onvoldoende of geen effect heeft.

De gemeente Barneveld ondersteunt dit jaar drie trainingen van de cursus Sterke Stellen, met een subsidiebedrag van ruim 9.000 euro. Het voorkomen van echtscheidingen is voor de huidige coalitie (SGP, ChristenUnie, Pro'98 en CDA) een speerpunt. ,,Want het verbreken van relaties heeft grote gevolgen. Voor de partners, kinderen en voor de samenleving'', aldus het college in haar coalitieakkoord. ,, We vinden het belangrijk dat in preventieve zin wordt geïnvesteerd in het voorkomen van echtscheidingen en het beperken van de gevolgen.''

In de verkiezingstijd, een jaar geleden, opperde de SGP nog een stap verder te gaan door een relatie-ambtenaar in dienst te nemen die preventief werk op zich neemt om scheidingen te voorkomen. De ambtenaar zou met beleidsvoorstellen moeten komen om bij ouders het bewustzijn te vergroten over de ,,ellende'' voor kinderen als hun ouders uit elkaar gaan. Ook zou de ambtenaar hierover contact moeten onderhouden met scholen en kerken. Die ,,overheidsbemoeienis'' ging de andere fracties echter een stap te ver.