• Remko de Waal

Barneveld werkt mee met aanpak identiteitsfraude

BARNEVELD - De gemeente Barneveld werkt de komende twee jaar samen met gemeenten in de regio en partijen als politie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie om identiteitsfraude aan te pakken. OvereenkomstDaarvoor is nu een samenwerkingsovereenkomst voor twee jaar getekend, waarbinnen afspraken onderling zijn gemaakt. In het convenant wordt aandacht geschonken aan regels voor het gebruik van privacygevoelige gegevens. Per partij is binnen de afspraken via werkinstructies omschreven wat te doen bij identiteitsfraude. Na afloop van de twee jaar wordt het project geëvalueerd met de bedoeling de aanpak telkens met een jaar te verlengen.Voor Barneveld betekent deze aanpak een eenmalige investering van ongeveer 20.000 euro, nodig voor onder meer apparatuur voor het scannen en beoordelen van legitimatiebewijzen. Wordt identiteitsfraude of documentfraude aangetroffen door de gemeente, dan kan direct aangifte gedaan worden bij de politie, waarna een strafrechtelijk onderzoek volgt.Verboden handelingenBij identiteitsfraude maakt iemand misbruik van de persoonsgegevens van een ander, met vaak de bedoeling hiermee verboden handelingen te verrichten. Zo worden met een valse naam artikelen gekocht en niet betaald. Daarnaast komt het vaak voor dat via identiteitsfraude op een valse naam leningen worden aangevraagd en telefoonabbonmenten worden afgesloten. Het slachtoffer krijgt de rekeningen thuis en vervolgens de deurwaarder aan de deur.