Barnevelds koor Laudate wil naar hoger zangniveau

BARNEVELD - De leden van Laudate willen het zangniveau van het mannenkoor omhoog tillen en gaan daarom vanaf september drie keer per maand repeteren in plaats van twee. Dat is onlangs besloten tijdens een bijzondere ledenvergadering. De in maart aangestelde dirigent Jaap Kramer moet deze ambitie gaan realiseren, zegt Laudate-voorzitter Gerrit Schaap. ,,Sinds de komst van deze professionele dirigent is het ledenaantal toegenomen. We verwachten dat deze groei doorzet.'' Het koor zingt overwegend psalmbewerkingen en geestelijke liederen. ,,Daarbij nemen de arrangementen van Klaas Jan Mulder een belangrijke plaats in. De meeste liederen zingen we in de Nederlandse taal, wat over het algemeen goed in de smaak valt bij ons publiek."De repetities (op woensdagavond) vinden plaats in kerkelijk centrum Rehoboth, Gasthuisstraat 5 in Barneveld. Het koor telt momenteel 55 leden. Geïnteresseerde zangers, eerste en tweede tenoren, maar ook baritons en bassen kunnen de eerste maand gratis meedoen aan de repetities, die om 19.45 uur beginnen. De eerstkomende repetities zijn op woensdag 3, 10 en 24 september. Meer informatie is te verkrijgen bij Gerrit Schaap via 0342-415381 of 06-23148879 of bij Arie van der Hoeven via 033-4940181 of 06-37554001.