• ..

Barneveldse ondernemers steken Vink hart onder de riem

BARNEVELD Met een paginagrote advertentie in deze krant willen ruim veertig Barneveldse ondernemers aannemingsbedrijf Vink een hart onder de riem steken. 'Vink verdient ons en uw vertrouwen', luidt hun statement. ,,Nu de onderzoeken zijn afgerond en duidelijk is dat het zand schoon is, blijkt dat de publicatie van Zembla hierover onterecht was", zeg Dirk van Harten (CreArts), een van de initiatiefnemers.

André van der Velde

,,We hebben vanaf het begin steeds vastgehouden aan wat Vink zei, namelijk dat het zand schoon was'', zegt Van Harten, die samen met ondernemers Ruud van Mourik (Goudreinet) en Henk van Esch (Koninklijke BDU) op het idee kwam om Vink een steuntje in de rug te geven. ,,We hebben hiermee gewacht naar buiten te komen totdat definitief duidelijk was dat Vink onterecht in de beklaagdenbank zat. Dat is nu het geval.''

ZEMBLA Begin november vorig jaar bracht het tv-programma Zembla naar buiten dat het Barneveldse bedrijf in 2015 vervuild zand zou hebben gebruikt voor nieuwbouwprojecten in Barneveld. Het zand was onder meer gebruikt voor de wijken Eilanden-Oost en Veller. Vink ontkende vanaf het begin de aantijgingen en stelde dat het zand schoon was. Diverse onderzoeken volgden. Twee weken geleden concludeerde onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV op basis van meer dan honderd grondmonsters dat het 'Vinkzand' voor 99 procent schoon en veilig was. Daarmee is er eindelijk definitief zekerheid.

ONRUST Maar de berichtgeving van Zembla en vervolgens andere landelijke media heeft heel veel onrust veroorzaakt bij onder andere de bewoners van de betreffende nieuwbouwwijken en de medewerkers van het bedrijf. Onrust die volgens Van Harten dus eigenlijk niet had moeten ontstaan. ,,Vink heeft veel negatieve publiciteit over zich heen gekregen. Nu blijkt dat die onterecht was, is de kwestie al weggeëbd in de landelijke media'', aldus de Barneveldse ondernemer. ,,De onderzoeksjournalisten van Zembla zijn te veel uitgegaan van aannames, puur en alleen om te scoren. Als ze kerels zijn, geven ze hun fouten toe en rectificeren ze hun fouten. Maar nu geven ze niet thuis. Van de onderzoeksjournalistiek van Zembla heb ik nu geen hoge pet meer op.''

KUNSTRGRAS Van Harten wijst er ook op dat Zembla vorig jaar de opslag van kunstgrasvelden door Vink onder vuur nam. Dat leidde ertoe dat het bedrijf besloot te stoppen met kunstgrasrecycling. ,,Vorige week maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekend dat Vink kunstgras op een zeer hoog niveau verwerkte: heel duurzaam en efficiënt. Alleen een Deens bedrijf moet Vink voor laten gaan. Maar dat krijgt wel miljoenen euro's subsidie van Europa, Vink niet. In plaats van negatieve berichtgeving moet het duimpje eigenlijk omhoog.''


REPUTATIE De imagoschade door de berichtgeving van Zembla is enorm stellen de ondertekenaars. ,,Het kost veel tijd om die goede reputatie te herstellen'', stelt Van Harten. ,,Wat Vink is overkomen, gun je niemand. Het is een rechtgeaard en bloeiend Barnevelds familiebedrijf, dat heel betrokken is bij de Barneveldse samenleving. Daarom verdient het onze steun.'' Van Harten is blij dat het initiatief omarmd is door tientallen andere Barneveldse ondernemers. ,,We hebben heel veel enthousiaste reacties gekregen. Samen willen we Vink een positieve impuls geven. Alle medewerkers willen we laten weten dat ze het niet moeten laten afweten en gewoon door moeten gaan.''

Label:

Zandcrisis