• Een al bestaande vistrap langs de Barneveldsebeek. In Barneveld komen er drie vispassages bij.

    Gert Ploeg

Barneveldsebeek krijgt drie nieuwe vispassages

BARNEVELD De Barneveldsebeek krijgt in Barneveld drie nieuwe vispassages om de visstand te verbeteren. De Europese Unie en het waterschap Vallei en Veluwe hebben daarvoor 900.000 euro uitgetrokken. Dat heeft de provincie Gelderland bekendgemaakt.

De vispassages komen bij drie stuwen in de Barneveldsebeek op het grondgebied van de gemeente Barneveld. Daar kunnen stroomminnende vissen door het hoogteverschil niet in andere delen van de beek komen. ,,De Europese richtlijn voor water stelt dat een beek passeerbaar moet zijn voor vissen. Dat is nu niet het geval door de drie stuwen´, licht woordvoerder Eva Calicher van de provincie Gelderland toe. In feite zitten de vissen nu in relatief kleine delen opgesloten. ,,Dat is niet goed voor een sterke en gezonde visstand. Zo´n populatie kan wel wat verjonging en vers bloed gebruiken.´´

Woordvoerder Edwin Spikkert van waterschap Vallei en Veluwe vult aan dat de soortenrijkdom in de Barneveldsebeek momenteel beperkt is. ,,Er zit veel van hetzelfde. Doel van het project is daarom het verbeteren van de ecologische kwaliteit. Specifiek moeten de vissoortenrijkdom en de kwaliteit van de beekvispopulatie worden vergroot. We hopen op dat strak ook soorten als winde, bermpje, riviergrondel, kleine modderkruiper, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars en snoek in dit gedeelte van de Barneveldsebeek te inden zijn.´´

De Barneveldsebeek heeft al elf vistrappen. Bij de drie nieuwe passages gaat het volgens Spikkert in elk geval om een vistrap. De twee andere vormen van vispassages zijn volgens hem nog niet bepaald. ,,Momenteel vinden daar allerlei wegwerkzaamheden plaats, maar als die zijn afgerond kunnen we bepalen wat voor soort passages daar moeten komen.´´

De werkzaamheden beginnen, onder meer in overleg met de gemeente Barneveld, in het najaar van 2019 en moeten in 2021 zijn afgerond.