• Foto: Hans-Lukas Zuurman

BDU-advertentie leidt tot vragen in Tweede Kamer

BARNEVELD - Een advertentie van BDUmedia over werkervaringsplaatsen heeft tot vragen in de Tweede Kamer geleid of het Barneveldse bedrijf zich wel aan de wet houdt. Volgens het mediabedrijf zelf is er niets aan de hand.Door Hans-Lukas ZuurmanBDUmedia, uitgever van onder meer de Barneveldse Krant, maakte onlangs bekend op zoek te zijn naar pas afgestudeerde journalisten. De uitgever biedt in totaal vijf werkervaringsplekken voor 32 uur per week aan, gedurende een periode van zes maanden. Hiervoor krijgt de jonge journalist een vergoeding van 350 euro bruto per maand plus vergoeding van werkelijk gemaakte reiskosten. Dit gegeven leidde deze week met name via social media tot de nodige ophef. Het beeld ontstond dat BDUmedia op een goedkope manier ontstane gaten na twee eerdere reorganisaties zou vullen 'voor 1,91 euro per uur'. SolliciterenDaar is niets van waar, reageert directie-secretaris Marnix Kreyns desgevraagd. Volgens hem gaat het om werkervaringsplaatsen die los staan van de reguliere banen. De vergoeding moet volgens Kreyns niet verward worden met een salaris. ,,Via deze leerwerkplekken bieden we jongeren die net van de opleiding komen en geen werk hebben kans om ervaring op te doen en tegelijkertijd vanuit de werkomgeving te solliciteren. Volgens ons is dat beter dan thuis zitten.'' Mocht iemand met een werkervaringsplaats een baan vinden tussentijds, dan kan hij of zij ,,onmiddellijk'' vertrekken. Startersbeurs NederlandKreyns wijst erop dat de plekken onderdeel zijn van de recent in het leven geroepen Startersbeurs Nederland. Dat betreft een idee van hoogleraar Ton Wilthange en de vakbonden FNV en CNV. Jongeren die tussen de 18 en 26 jaar oud zijn en een kersvers diploma op zak hebben, kunnen zich aanmelden, mits hun gemeente meewerkt aan het initiatief. De jongere krijgt op de werkplek begeleiding van een coach om vooraf opgestelde leerdoelen te verwezenlijken. ,,Met dit project bevorderen we kansen van jongeren op de nu al geruime tijd moeilijke arbeidsmarkt. Er zijn al veel banen verloren gegaan en de jonge instroom staat stil. Zowel de bedrijfstak als geheel als wij als individueel bedrijf hebben belang bij dit project.'' Nederlandse Vereniging van JournalistenDe Nederlandse Vereniging van Journalisten is niet blij met het initiatief, zo blijkt uit een reactie op Villamedia.nl. ,,Dergelijke instroomprojecten zijn al opgenomen in de cao. Dit voelt heel erg als een manier om wegbezuinigde banen op te vullen'', reageert Annabel de Winter, NVJ-secretaris van de sectie Lokale Media. De NVJ wil er met BDUmedia over in gesprek gaan.MinimumloonPvdA-kamerleden John Kerstens en Roos Vermeij hebben minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via schriftelijke vragen inmiddels om opheldering gevraagd over de handelwijze van BDUmedia. ,,Kunt u bevestigen dat een werkervaringsplek beloond moet worden met minimaal het wettelijk minimumloon? Kunt u nog eens helder uiteenzetten wat het verschil is tussen een stage en een werkervaringsplek?'', vragen ze de minister. Ze vragen Asscher tevens of hij de mening van de Nederlandse Vereniging van Journalisten deelt dat een minimumloon op zijn plaats zou moeten zijn. ,,Zo ja, kan dan zomaar geadverteerd worden met een vergoeding die vele malen lager ligt? Welke mogelijkheden heeft u om te voorkomen dat pas afgestudeerden, die via een werkervaringsplek graag werkervaring willen opdoen, worden afgescheept met een kleine vergoeding in plaats van het wettelijk minimumloon waar zij recht op hebben?''VerschilVolgens Kreyns doet BDUmedia niets wat de wet verbiedt. ,,Uit oogpunt van zorgvuldigheid hebben we van tevoren hier nog correspondentie over gevoerd met het ministerie. Als de minister consequent is in zijn beleid, is de kou snel uit de lucht'', verwijst hij naar een soortgelijke kwestie die vorig jaar speelde. Kreyns heeft de PvdA-fractie inmiddels een mail gestuurd waarin hij de fractie wijst op het bestaan van de Startersbeurs Nederland. ,,Wij hebben met ons project aansluiting gezocht bij dit initiatief. Wat is daar mis mee?'' Het verschil in een stageplek of werkervaring opdoen zit volgens Kreyns in het feit dat een stagiair onder de reguliere cao-regeling valt. ,,Zo'n persoon is in opleiding en krijgt conform die regeling een vergoeding.'' Dat is bij BDUmedia 350 euro op basis van 40 uur per week. ,,In het geval van een afgestudeerde journalist bieden we werkervaring aan voor 32 uur per week. Dat is 350 euro plus vergoeding van de reiskosten. Of dat redelijk is, ik weet het niet. Wel dat 150 gemeenten in Nederland zo'n regeling hebben.''