'Belangengroep of moslimpartij?'

BARNEVELD - De moslimgemeenschap in Barneveld overweegt een politieke partij op te richten, berichtte de Barneveldse Krant donderdag. Wat vinden de bestaande politieke partijen van dat plan?

Hans-Lukas Zuurman

VVD

,,Ik vind er niet veel van, iedere Nederlander mag een politieke partij oprichten'', reageert VVD-fractievoorzitter Jan-Willem van den Born. ,,Ik kan het pas beoordelen als ik weet wat ze willen bijdragen aan de Barneveldse samenleving en hun standpunten weet. Wij hebben een brede, politieke vereniging. Iedereen die zich liberaal voelt is welkom.'' Eén van de problemen die de Turkse en Marokkaanse gemeenschap aan de orde stelt, is dat ze moeilijk aan het werk kunnen komen en dat hun afkomst daarbij een rol zou spelen. ,,Dat herken ik niet in Barneveld. Er wordt in Barneveld juist veel gedaan om mensen aan het werk te krijgen, de werkloosheid is laag.'' Heeft de VVD ooit contact gezocht met deze groep? ,,Wij zijn nooit benaderd. Iedereen die in gesprek wil nodig ik van harte uit langs te komen.'' Maar de VVD gaat niet pro-actief op pad? ,,Nee.''

Pro'98

Volgens Pro'98-fractievoorzitter Monique Rosbergen zouden de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen zich moeten afvragen of ze niet beter een gezamenlijke belangenvereniging moeten oprichten. ,,Die stap mis ik. Als belangenbehartiger kun je contacten onderhouden met de politiek. Vergelijk het met een Plaatselijk Belang Voorthuizen, die opkomt voor belangen van Voorthuizenaren. Daar heeft ook niet elk lid dezelfde politieke kleur. Dat is volgens mij wat Turken en Marokkanen in Barneveld ook zouden moeten doen. Als je echt politiek wilt bedrijven en bruggen wilt bouwen, zoals ze aangeven, dan moet je wel voor het algemeen belang gaan. Dat gaat dus verder dan opkomen voor de eigen gemeenschap.'' De ontwikkeling die momenteel in de gemeenschap plaatsheeft, vindt Rosbergen ,,buitengewoon interessant''. Ze wijst erop dat Pro'98 met enige regelmaat contact zoekt met deze kringen. ,,We zeggen dan ook altijd: is er iets, zoek contact met ons.'' Wat haar betreft sluiten Turken en Marokkanen die zich herkennen in Pro'98 zich aan. ,,Laat ze zich aanmelden, ervaring opdoen en politiek actief worden. Het is heel goed dat ze gaan kijken welke politieke talenten ze hebben. Ik kan me echter niet voorstellen dat alle moslims hetzelfde denken qua politieke overtuiging. Bij de christelijke partijen zie je ook verschillen. Ik kan me voorstellen dat als je je niet vertegenwoordigd voelt, je een partij wilt beginnen. Maar kijk eerst eens naar de bestaande partij die jouw denkbeelden het beste verwoordt, zou ik zeggen.''

Burger Initiatief

Burger Initiatief-fractievoorzitter Judith van den Wildenberg: ,,Ik vind het jammer dat ze zeggen dat ze zich niet vertegenwoordigd voelen. Ik kan mij tevens niet goed voorstellen dat alle vierduizend moslims hetzelfde denken. Volgens kunnen ze bij de huidige partijen ook al een heel eind in de richting komen. Ik juich het toe dat ook onze allochtonen bij de politiek betrokken willen raken. Ik wil graag met ze in gesprek komen, we hebben wel wat contacten, maar niet veel. Ik had na lezing van het artikel in de krant toch zoiets van: ik ga ze eens bellen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente heb ik uitzinnig genoten van de Marokkaanse hapjes. Kunnen we geen workshop Marokkaans koken houden? Ik bedoel daarmee: pas als je met elkaar praat en je verdiept in elkaars cultuur, leer je elkaar pas echt goed kennen.''

ChristenUnie,,We leven in een democratie, dus elke groep die dat wil heeft het recht een partij op te richten'', reageert ChristenUnie-fractievoorzitter Heimen Schuring. ,,Het doet recht aan de diversiteit van de samenleving. De Turkse en Marokkaanse groepen zijn minder in onze achterban vertegenwoordigd, maar wij onderhouden contacten met ze, dat geldt voor elke bevolkingsgroep. Als zo'n groep zich niet vertegenwoordigd voelt en een eigen partij begint, is het belangrijk om dat te doen vanuit een bepaalde ideologie, een basis. De praktijk leert dat als je dat niet doet, de partij doorgaans geen lang leven beschoren is. De Koran is in dat opzicht een goede basis voor moslims, zo'n partij hebben we nog niet. Maar als het er meer om gaat dat belangen niet goed vertegenwoordigd zijn, heeft Monique Rosbergen een punt en zou meer voor een Plaatselijk Belang-achtige constructie gekozen kunnen worden. Het is echter ieders goed recht om zelf een partij te beginnen, maar dan moet je natuurlijk wel voor het algemeen belang gaan.''

SGP

,,Het gaat om een substantieel aantal inwoners, dus ik kan mij voorstellen dat zo'n initiatief vanuit de Turkse en Marokaanse gemeenschap ontstaat. Het is ook hun democratisch recht'', reageert SGP-fractievoorzitter Koos van der Tang. ,,Los daarvan denk ik dat we het qua bestuur in Barneveld best goed voor elkaar hebben. Er is niet al te veel versplintering. Want of Barneveld er bestuurlijk gezien op vooruit gaat met een extra partij, kun je je afvragen. En het is ook geen geheim dat er partijen kunnen komen die er hele andere ideeën op kunnen nahouden over de inrichting van een stabiele samenleving dan de SGP. Wij baseren ons op de Bijbel, Gods Woord, dat is bij moslims anders. Maar waar we elkaar kunnen vinden, kunnen we samen optrekken. Daarentegen zijn er denk ik ook een nogal wat punten waarin we lijnrecht tegenover elkaar zullen staan, bijvoorbeeld wat betreft het denken over de zondagsrust.''

CDA

CDA-fractievoorzitter Henk Smit vraagt zich af of de Turkse en Marokkaanse gemeenschap niet beter eerst ,,een dialoog'' kunnen aangaan met alle politieke partijen. ,,Ik ben niet tegen een moslimpartij of welke democratische partij dan ook en begrijp naar aanleiding van 'Parijs' de actuele druk van moslims om zich te verenigen en een stem te krijgen. Maar halen ze het maximale eruit als ze in Barneveld een politieke partij vormen? De omvang van de achterban is beperkt. Hoeveel van die vierduizend moslims zijn kiesgerechtigd? Lang niet allemaal, denk ik. Hun stem zal daardoor niet groot zijn. Wat ga je dan bereiken? Het is goed om je vanuit een ideologie te verenigen, maar heb je wel wat in de melk te brokkelen? Het creëren van groot draagvlak is belangrijk en dat is lastig in Barneveld waar de hokjes vrij vast liggen. Daarom denk ik dat een lobbygroep meer kans van slagen heeft.''

Meer berichten over dit thema:

- 'Barneveldse moslimpartij in de maak' (Barneveldse Krant, 15 januari 2015)

- 'Belangengroep of moslimpartij?' (Barneveldse Krant, 16 januari 2015)

- 'Moslims zijn 'wakker geschud' (Barneveldse Krant, 21 januari 2015)