• Op het kruispunt Primulastraat/Korenbloemstraat zouden paaltjes moeten komen.

    Jannes Bijlsma

'Bewoners houden hier soms hun hart vast'

BARNEVELD De kruising waar de Primulastraat overgaat in de Korenbloemstraat moet veiliger en het sluipverkeer moet er worden teruggedrongen. Dat vinden veel bewoners en het Wijkplatform Oldenbarneveld-Bloemenbuurt. De Barnevelders zien het liefst dat er paaltjes worden geplaatst die het doorgaand autoverkeer moeten tegenhouden, maar enkele ondernemers zien hier niets in. Zij zijn bang voor dalende inkomsten.

Jannes Bijlsma

Vorige week donderdag vond er een hoorzitting plaats over deze kwestie op het gemeentehuis. Het college van burgemeester en wethouders besloot dit voorjaar tot het plaatsen van de paaltjes op het kruispunt. Dit was mede naar aanleiding van een handtekeningenactie onder de direct betrokken bewoners. Zij zien de overgang Primulastraat-Korenbloemstraat als zeer gevaarlijk. Tegen dit verkeersbesluit kwamen drie bezwaren binnen: eigenaar Jaap Willemsen van het leegstaande pand waar hij tot twaalf jaar geleden de HUBO-bouwmarkt huisvestte, de vastgoedeigenaar van de Spar aan de Korenbloemstraat en Spar-uitbater André Kennis. Hun bezwaren werden vorige week op het gemeentehuis behandeld, in aanwezigheid van Willemsen en wijkplatform-voorzitter Willem Massier.

SLUIPVERKEER Volgens Massier is een spoedige aanpak van het kruispunt noodzakelijk. Vorig jaar werd de verkeerssituatie daar twee keer ingebracht als 'zéér gevaarlijk' tijdens wijkplatformavonden. ,,Er is sprake van zeer veel sluipverkeer. En dat rijdt ook nog eens veel te hard." Sinds enkele weken is de roep om ingrijpen nog luider geworden, omdat de centrale speelplek nabij dat punt is gerenoveerd. ,,Vorig jaar was dat nog een speelplek van niks. Er kwamen dan ook niet veel kinderen op af. Nu zie je dat veranderen. En al die overstekende kinderen maken het punt alleen maar gevaarlijker, want de snelheid van de auto's blijft hoog liggen. Bewoners zien het daar meerdere keren per dag maar net goed gaan. Ze houden hier soms hun hart vast. Je moet er toch niet aan denken dat het hier écht fout gaat en er een ernstig ongeluk gebeurt."

DREMPEL Daar is Spar-uitbater André Kennis minder bang voor, al vindt ook hij dat er iets moet gebeuren. ,,Zet er een hoge drempel neer, of in ieder geval iets dat de snelheid breekt. Zo'n verhoging zoals die kort geleden aan de Bilderdijk, even verderop, is aangelegd. Zoiets zou ik wel graag zien. Ik begrijp de bewoners wel: er wordt ook best hard gereden. Aan de andere kant is het zo dat het vaak bewoners uit de wijk zelf zijn die zo hard rijden. Ik weet dat, ik heb zelf ook zitting gehad in een wijkplatform. Spreek elkaar daar ook op aan. Alles maar afsluiten is ook geen oplossing. Dan pakken de automobilisten straks de Brummelkamperweg en wordt dáár zo hard gereden. Je verplaatst het verkeer op deze manier." De paaltjes die de gemeente wil plaatsen, zorgen in de ogen van Kennis juist voor nog meer gevaar. ,,Ze zorgen er namelijk voor dat het verkeer langs de ingang van de nieuwe speelplek wordt geleid." Kennis vreest verder dat zijn supermarkt ook inkomsten gaat mislopen, als het kruispunt wordt afgesloten.

INGANGEN Massier denkt dat dit kan meevallen. ,,Autoverkeer dat vanuit de Primulastraat naar de Spar wil rijden, moet maximaal zestig meter omrijden, dan zijn ze er ook. Fietsers rijden zo door." Hij erkent dat die ingangen niet op de juiste plek zijn gesitueerd. ,,Daarover gaan we nog in gesprek met de gemeente. We hopen dat dit nog aangepast kan worden." Drempels op het kruispunt ziet hij niet zitten. ,,De huizen van de bewoners staan daar zo dicht op het kruispunt, dat gaat grote geluidsoverlast geven."

Het wachten is nu op een nieuw besluit van het college van burgemeester en wethouders over de maatregelen op het kruispunt. Dat wordt binnen enkele weken verwacht.