• Pixabay.com

Bijna negen ton voor hulp in fipronilcrisis

BARNEVELD De gemeenten Barneveld en Ede, de provincie Gelderland en de Rijksoverheid leggen gezamenlijk in totaal een bedrag van 880.000 euro bij elkaar voor ondersteuning aan de door de fipronilcrisis getroffen pluimveehouders in deze regio. Dat is althans op dit moment het actieplan. Nog niet alle toegezegde bedragen zijn zekergesteld.

Wouter van Dijk

Dat meldt het Barneveldse college van burgemeester en wethouders, op basis van een conceptverdeling van de totale bijdragen per ondersteuningsproject. Eind september diende de Barneveldse gemeenteraad al een plan in om 150.000 euro vrij te maken voor ondersteuning aan de pluimveehouders, direct daarna kwam de gemeente Ede over de brug met een richtbedrag van 200.000 euro. Aanvankelijk wat het plan van Barneveld om het geld beschikbaar te stellen via Stichting Kippenvel, omdat het voor een gemeente reglementair niet mogelijk is om rechtstreekse financiële steun te geven. Omdat echter actie Kippenvel door problemen met de Belastingdienst werd afgeblazen, wil de gemeente de ondersteuning nu geven via projecten, gericht op zowel bedrijfsmatige als emotionele hulp voor de getroffen pluimveehouders.

In de conceptverdeling wordt nu gesproken van een Barneveldse bijdrage van 212.000 euro. Ede legt 242.000 euro bij, de provincie Gelderland 213.000 euro, de Rijkoverheid 200.000 euro en de overige FoodValleygemeenten gezamenlijk 13.000 euro. Het totaalbedrag wordt opgeknipt in verschillende projecten. Zo gaat 160.000 euro naar voortzetting van het meldpunt Fipronil van het Poultry Expertise Centre in Barneveld. Voor kosten in mestafvoer komt 30.000 euro beschikbaar, voor de inzet van vertrouwenspersonen 40.000, voor ondernemersbegeleiding 80.000 en voor boenen bij de boeren 20.000 euro. Daarnaast zijn er nog bijdragen voor onder meer onderzoek naar de aanpak van bloedluis, legesvergoedingen en begeleiding van procedures.

Uitgangspunt van het actieplan is om getroffen pluimveehouders, die door de fipronilcrisis in zware financiële problemen terecht zijn gekomen, concrete hulp te kunnen geven. ,,Waardoor ze beter in staat zijn om het bedrijf voort te blijven zetten, of op een goede en verantwoorde manier te beslissen over de toekomst van het bedrijf.'' De formele besluitvorming over dit actieplan vindt volgens het college van b. en w. begin volgend jaar plaats.

In de gemeenten Barneveld en Ede werden dit jaar in totaal 49 pluimveebedrijven getroffen door de fipronil-affaire, 25 in Barneveld en 24 in Ede. Door gemiste inkomsten en extra kosten in schoonmaak en mestafvoer liep de schade per bedrijf soms op tot in de tonnen.