• Heliflight.nl

Biologische kennistuin in Park Esvelderbeek

BARNEVELD In het nieuw aangelegde Park Esvelderbeek, ten noorden van Barneveld, komt een kleinschalige biologische kennistuin. In eerste instantie worden op enkele plekken enkele veldjes met verschillende graansoorten aangelegd, voorzien van bloemrijke akkerranden.

Door Wouter van Dijk

De akkers moeten op biologische wijze in gebruik genomen worden, in combinatie met lokale afzet aan biologische boeren die tenminste een deel van hun producten ook lokaal afzetten. Het gaat hierbij om het proefproject Voedzame Grond, een project van de Regio FoodValley, waarbij gezocht wordt naar nieuwe combinaties tussen voedsel en grond.

INFOPANELEN Om het project zichtbaar te maken voor passerende wandelaars en fietsers, plaatst de gemeente Barneveld in het najaar twee informatiepanelen bij de locatie. Barneveld trekt daar 7.000 euro voor uit. De panelen zijn bedoeld om inwoners kennis te laten maken met deze voedselketen en de kennis over natuur te vergroten. Meer in het algemeen draagt het project volgens de gemeente Barneveld bij aan het interessanter maken van Park Esvelderbeek als recreatief gebied.

HOUTWALLEN In dit gebied, globaal ongeveer 31 hectare groot, zijn wandel- en fietspaden gerealiseerd langs de Esvelderbeek. Verder zijn onder meer percelen bos aangeplant en houtwallen aangelegd. Ook is er extra waterberging gegraven voor opvang van regenwater uit het naastgelegen bedrijventerrein Harselaar. Op een later moment volgt nog woningbouw op enkele plekken in het parkgebied.