• Transferium Barneveld Noord, waar in combinatie met de Harselaartunnel een nieuw station gebouwd moet worden als vanaf hier een stoptrein naar Apeldoorn gaat rijden.

    Heliflight.nl

Bouw Harselaartunnel start over één jaar

BARNEVELD De realisatie van de Harselaartunnel in Barneveld, ter hoogte van de spoorwegovergang bij transferium Barneveld Noord, start in het voorjaar van 2017. Voordat daadwerkelijk gegraven kan worden, moeten eerst rioleringen, kabels en leidingen worden verlegd. Medio volgend jaar kan het daadwerkelijke graafwerk dan van start gaan. Op dat moment gaat de Stationsweg voor bepaalde tijd dicht voor verkeer.

Wouter van Dijk

Dat is althans momenteel de planning voor het werk. Dit jaar heeft de gemeente naar eigen zeggen nog nodig voor voorbereidend werk rondom de ontwikkelingslocatie. Aan de oostkant van de Stationsweg is vorig jaar de Wencopperweg verlegd met een nieuwe aansluiting aan de Stationsweg. Aan de westkant ligt nu een plan om het bestaande bedrijf Weerheim Revalidatietechniek iets op te schuiven. ,,De ruimte die daardoor beschikbaar komt, is onder meer nodig voor aanleg van een fietspad'', zegt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. Daarnaast, gedeeltelijk op de oude locatie van hotel Heidepark, onstaat met deze ontwikkeling ruimte voor een kantoorpand. ,,Een ander deel van het vroegere perceel van het hotel is nodig voor inpassing van het tunneltracé.'' Het herinrichtingsplan moet volgens de gemeente enerzijds ruimte bieden voor de tunnel, anderzijds de uitstraling van de omgeving verbeteren.

Het verhuisplan voor Weerheim kwam in de zomer vorig jaar al naar buiten. Op dat moment stond het bedrijf daar positief tegenover, maar was de financiële kant - een ,,redelijke'' schadeloosstelling - nog niet helder. ,,We zijn hierover momenteel nog in gesprek met de gemeente Barneveld'', laat adviseur Gert Prinsen namens de familie Weertheim weten. ,,Uitgangspunt is het nieuwe inrichtingsplan, maar wanneer voor Weerheim daadwerkelijk gebouwd kan worden, is nog niet duidelijk. Het is nu nog vooral een planologische discussie.''

Voor het plan ligt nu een bestemmingsplanwijziging voor aan de Barneveldse gemeenteraad, waarin zowel de verschuiving van Weerheim als de bouw van het nieuwe kantoorpand zijn opgenomen. Op dit plan is één bezwaarschrift ingediend, afkomstig van aanwonenden die kort door de bocht moeite hebben met de komst van het kantoorpand vlak naast hun woning. In een gemeentelijke reactie wordt gesteld dat het kantoorpand op voldoende afstand van het naastgelegen perceel gepland is. De zienswijze geeft volgens het college geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De Barneveldse gemeenteraad buigt zich nog over het bestemmingsplan en het bezwaarschrift.

Vanaf het moment dat de tunnel wordt aangelegd, gaan twee omleidingsroutes gelden tussen Barneveld en Voorthuizen. Verkeer wordt aan de westkant van Harselaar tijdens de aanlegperiode omgeleid via de Nijkerkerweg en de Rijksweg en aan de oostkant via de nieuwe verbindingsweg tussen de Wesselseweg en Harselaar-Zuid. Die weg wordt momenteel aangelegd. Aan de kant van de Nijkerkerweg is daarnaast dit jaar verbreding van de rotonde bij het Hulpverleningscentrum gepland. Voor realisatie van de Harselaartunnel is eerder een investering van 25 miljoen euro vastgesteld. Barneveld betaalt daarvan 7,5 miljoen euro, de rest passen provincie en rijk bij.