• De gemarkeerde bomen blijven staan, maar nu stelt het college van b en w voor de rechter bomenrij aan de Stationsweg te kappen.

    Van Uffelen Multimedia
  • Heliflight.nl

Breed protest tegen bomenkap Stationsweg

BARNEVELD In Barneveld ontstaat een breed protest tegen het plan om ,,beeldbepalende'' monumentale bomen langs de Stationsweg in Barneveld te kappen. Inmiddels ruim 590 Barnevelders (14.00 uur) hebben sinds dinsdagavond, door hun handtekening te zetten, aangegeven tegen dit plan te zijn. ,,Een duidelijk signaal dat echt veel mensen hier niet op zitten te wachten en dat het college van b en w hen tegen de schenen schopt.''

Wouter van Dijk

Dat zegt bewoner Marcel van Harn namens het actiecomité van bewoners van de Stationsweg. Dinsdag startte deze groep, samen Plaatselijk Belang Barneveld, IVN Barneveld en Vereniging Oud Barneveld, een online petitie tegen dit plan. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouder is om hier aan de boskant van de weg een nieuw tweerichtingsfietspad van vier meter breed aan te leggen. Daarvoor moeten 69 monumentale bomen het veld ruimen. Deze krant maakte hier eerder al melding van. ,,We krijgen nu reacties uit heel Barneveld, maar ook van daarbuiten. Veel Voorthuizenaren zijn bijvoorbeeld ook tegen het plan. Wat we met deze actie beogen is Barneveld te mobiliseren, want tot nu toe zijn veel mensen hierin niet gehoord. Dat terwijl de bomen voor veel mensen belangrijk zijn, is ons idee.'' De lijst met handtekeningen wordt op een later moment overhandigd aan wethouder Hans van Daalen, meldt Van Harn.

De aanwonenden en belangenverenigingen gaven eerder al in deze krant aan fel tegen dit plan te zijn. Volgens hen ondervinden, naast de te kappen bomen, nog meer bomen hinder van de aanleg van het fietspad. ,,Slechts 152 van de 362 gecontroleerde bomen zullen géén hinder ondervinden'', aldus de initiatiefnemers van de petitie. ,,Dat betekent dat 140 bomen een negatief effect ondervinden en dus bijna zeker in een later stadium dood gaan.''

Eerder gaven de partijen in deze krant ook aan de noodzaak voor het nieuwe fietspad in twijfel te trekken. ,,Een tweerichtingsfietspad is bewezen onveiliger dan de huidige gescheiden fietspaden'', zeggen zij.

VERKEERSVEILIGHEID Via de petitie pleiten de initiatiefnemers voor behoud van de bomen en de bestaande eenrichtingsfietspaden van elk 2,40 meter breed langs de Stationsweg. De verkeersveiligheid van die paden kan volgens hen verbeterd worden door de huidige fietspaden op te knappen. Het voornemen om ter hoogte van de kruising van de Van Wijnbergenlaan een rotonde aan te leggen, kan wat hen betreft van tafel. ,,Maak daarvoor in de plaats op het kruispunt Stationsweg/Binnenveld/Wencoppersweg een veilige oversteek voor fietsers, bijvoorbeeld met verkeerslichten'', aldus de actievoerders.

VVD Inmiddels laat de fractie van de VVD weten het protest tegen de bomenkap te ondersteunen, zo meldt raadslid Mijntje Pluimers deze ochtend in een persbericht. ,,De bomen aan de Stationsweg zijn een prachtig 'groen kapitaal' en moeten behouden blijven'', schrijft zij. ,,Wij blijven ons inzetten voor het realiseren van de snelfietsroute tussen Voorthuizen en Barneveld, maar die route zal op een andere manier moeten worden aangelegd.''

ALTERNATIEVEN Het besluit over het fietspadplan langs de Stationsweg werd vorige week door de Barneveldse gemeenteraad uitgesteld. Dit naar aanleiding van de ,,ontstane commotie'' hierover de afgelopen weken. Raadsleden droegen het college daarbij op alsnog te kijken naar alternatieven. ,,Welk alternatief dat ook is, het zal een alternatief moeten zijn, waarbij er geen enkele boom aan de Stationsweg mag worden gekapt, de fietsveiligheid van de fietsers zo groot mogelijk is en waarbij er aandacht is voor de omgevingskwaliteit en natuurwaarden'', stelt Pluimers nu. Op donderdag 12 mei buigt de raadscommissie Grondgebied zich opnieuw over het plan.

ACTIECOMITÉ Een grote groep bewoners van de Stationsweg roert zich al langere tijd in dit plan. In januari meldde deze krant voor het eerst over het verzet tegen het plan vanuit de bewoners - vanaf dat moment verenigd in een actiecomité - én de belangenpartijen. In een vergadering van de commissie Grondgebied die maand riepen raadsleden wethouder Hans van Daalen op snel in gesprek te gaan met het actiecomité. Dat gesprek volgde begin maart, waarbij vanuit de bewoners een alternatief plan op tafel werd gelegd: een forse opknapbeurt van beide bestaande fietspaden, zoals betere verlichting, nieuw asfalt en betere markering. Dit inclusief een veiligere oversteek ter hoogte van het Binnenveld.

Op basis van het gesprek kwam het college begin deze maand met een plan dat op onderdelen was aangepast: toevoeging van een hek of haag tussen het nieuwe fietspad en de Stationsweg en meer ruimte voor overstekers, maar het gewraakte vier meter brede fietspad bleef in het plan. Van Harn: ,,We hebben daarna vorige week opnieuw gesprekken gevoerd met verkeersdeskundigen. In het plan zijn wel degelijk verbeteringen aangebracht, dus er wordt wel naar ons geluisterd. Opstelstroken zijn verruimd en oversteekplekken verbeterd, bijvoorbeeld. Maar meer in het algemeen blijven we tegen het tweerichtingspad en tegen de bomenkap.''

Reden voor voorzitter Carl Koetsier om vorige week in deze krant te melden dat 'heel Barneveld tegen de bomenkap' is. In deze krant kondigde hij dan ook al een bredere opiniepeiling aan.

De petitie is hier te vinden.