• Luilak in Barneveld: kwajongensgedoe of eenvoudigweg pestgedrag?

    BDUmedia

Brieven: 'Bedankt voor knetterende begin van Koningsdag'

Prachtig dat het een klein aantal mensen weer gelukt is om heel veel mensen, onder wie veel ouderen, zieken en kleine kinderen, zo’n fijn begin van de Koningsdag te bezorgen. Bedankt dat jullie speciaal langs de verzorgingshuizen wilden rijden om de mensen, die daar verblijven weer een onvergetelijk begin van de Koningsdag te bezorgen. Super dat jullie het ervoor over hadden een deel van je eigen nachtrust hiervoor op te offeren.

Ik wil ook de door ons gekozen en betaalde overheidsdienaren (met name burgemeester en wethouders) bedanken dat zij, ondanks alle commotie van de laatste tijd rondom niet handhaven, standvastig blijven in hun gedoogbeleid en oogluikend toestaan dat enkelen zich niet de regels (onder meer geluids- en snelheidsnormen) houden. Mooi dat u begrip heeft, dat het voor zo’n kleine groep moeilijk is om voor zo’n simpele activiteit vooraf ontheffing te vragen, een veelheid aan formulieren in te vullen, een risicoanalyse te doen, zich aan allerlei regels te houden en leges te betalen. Ik snap dat dit voor een Oranjevereniging of Sinterklaas-comité natuurlijk heel anders ligt... Maar niet echt!

ONGEMAKKELIJK Ook dit jaar weer een aantal uren ongemakkelijk in bed gelegen omdat ik veel te vroeg wakker werd gemaakt en gehouden door lawaaiige brommers, motoren en auto’s. Mijzelf omdraaien en proberen weer in slaap te komen lukt mij, door mijn handicap, ook niet meer. En de nachtzuster is al druk genoeg met de overige bewoners. Dus dan maar wachten tot de dagdienst mij uit bed haalt.

Bij deze wil ik duidelijk mijn mening geven. Ik vind dit zogenoemde luilakgebeuren geen kwajongensgedoe, zelfs geen kinderlijk of kinderachtig gedoe, maar dit valt voor mij in de categorie pesten, waar een slappe overheid niet tegen optreedt en zich beroept op het in Nederland zo handige ‘Wij Gedogen’.

Degenen die dit doen, toestaan of ermee sympathiseren hebben blijkbaar nog steeds geen idee van de impact van dit zogenaamde lollige gedoe. Alhoewel kleine kinderen al op jonge leeftijd wordt geleerd dat pesten niet mag en helemaal niet stoer is, zijn er enkelen (bijna) volwassenen die dit blijkbaar nog steeds niet inzien. Ouders en ook onze overheid hebben hierin een voorbeeldfunctie, maar een aantal van hen neemt deze verantwoordelijkheid niet.

ACTIE Omdat ik de leeftijd niet heb om te wachten tot het probleem zich vanzelf oplost door de intrede van de geluidsarme e-bike, e-motor en e-auto, roep ik bij deze op tot actie. Omdat pesten een serieuze afwijking is, waar je niet zomaar vanaf komt denk ik, dat het goed is om de pesters (misschien is een betere omschrijving 'patiënten', want pesten is een ziekelijk gedrag) en hun zwijgende sympathisanten een spiegel voor te houden door hen ook eens te confronteren met ongewenst en onverwachts geluid. Er zijn vast wel familieleden, kennissen, buren (ik noem ze voor het gemak maar mantelzorgers) die mee willen helpen om de patiënten en hun aanhangers gauw te genezen.

BEHANDELPLAN Ik heb hiervoor onderstaand behandelplan bedacht. Mantelzorger neem op je mobieltje een stevig geluid op. Om gewenning te voorkomen zijn meerdere geluiden beter, bijvoorbeeld bromfiets zonder uitlaat, straaljager met naverbrander, tetterende olifant, stuk zware metaal muziek, enzovoort. Sluit je mobieltje draadloos, middels een ‘blauwe tand’-verbinding aan op een niet te grote (moet verdekt op te stellen zijn) luidsprekerbox met ingebouwde, krachtige versterker (100 watt lijkt mij voldoende). Heb je geen geschikte luidsprekerbox, dan kun je deze als medisch hulpmiddel (WMO-verstrekking) aanvragen bij de gemeente. Ik verwacht niet dat ze moeilijk zullen doen over de kosten, want dit bespaart heel veel kosten op handhaven. Plaats de luidsprekerbox ongemerkt onder het hoofdeinde van het bed van de patiënt en wacht tot deze in zijn eerste diepe slaap is en speel dan het opgenomen geluid af op voldoende vermogen.

De eerste keer lijkt mij dertig seconden toereikend. Zo nodig één keer per week herhalen, waarbij de tijd en intensiteit geleidelijk worden opgevoerd. Doe dit op, voor de patiënt, onverwachte en ongewenste momenten. Bijvoorbeeld als de patiënt bezig is met het mobieltje, een spannende film kijkt, na een week werken in het weekend uitslaapt, lekker ligt te genieten in een luie stoel, onder het bureau op het werk, enzovoort. Mogelijkheden genoeg.

BIJWERKINGEN Ik schat in dat vier á vijf behandelingen afdoende zijn om tot inzicht te komen. Is de patiënt na tien behandelingen nog niet tot inzicht gekomen, neem dan contact met mij op. Dan wil ik vrijblijvend proberen deze in een persoonlijk gesprek tot inzicht te brengen. Let op, dit is een ingrijpende methode waarbij, zoals bij elke para-medische behandeling, ongewenste bijwerkingen kunnen optreden. Deze behandeling kan het rijgedrag sterk beïnvloeden, dus niet onder het rijden toepassen Ik verwacht dat vaak heftige ongecontroleerde spasme-achtige bewegingen zullen optreden Ik verwacht dat soms, meestal kortdurend, agressief gedrag zal optreden. Er is een zeer klein risico dat men zich doodschrikt Doe dit niet bij mensen met een zwak hart of kort lontje.

Raadpleeg bij ook maar enige twijfel vooraf een arts Als de ex-patiënt bang is om volgend jaar weer in het oude patroon terug te vallen, dan adviseer ik deze om zich tijdig voor nazorg aan te melden bij een Oranjevereniging. Zij kunnen je vast wel helpen aan een alternatieve echt dankbare activiteit.

Jaap Dusschooten, Barneveld

Wilt u reageren op deze brief, mail naar barneveldsekrant@bdu.nl