• CDA-Tweede Kamerfractievoorzitter Sybrand Buma (midden) luistert naar het betoog van Denkavit-directeur Erik Buys.

    Hans-Lukas Zuurman

Buma: 'Bescherm controle kalfsvlees'

VOORTHUIZEN Er moet een oplossing komen voor het in stand houden van de kwaliteitssystemen die door Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) worden uitgevoerd, vindt CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma. ,,Het CDA heeft hier vorig jaar al aandacht voor gevraagd, maar de urgentie is duidelijk. Dit moet op korte termijn door het kabinet opgepakt worden, de kwaliteit móet hoog blijven in deze sector.''

Hans-Lukas Zuurman

Buma zei dit maandag na afloop van een werkbezoek dat hij onder meer met kandidaten voor provinciale staten van Gelderland bracht aan het Voorthuizense Denkavit, een internationaal opererend bedrijf in de productie en onderzoek van onder meer zuivelhoudende producten voor jongvee. Buma reageerde desgevraagd op bezorgde uitlatingen van directeur Erik Buys van Denkavit over het voortbestaan van SKV.

De SKV is een stichting die in 1990 werd opgericht vanuit de vleeskalversector. Doel is op onafhankelijke wijze de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van ongewenste groeibevorderende middelen. Meer dan 95 procent van de Nederlandse vleeskalverhouders is bij de SKV aangesloten.

VOEDSELVEILIGHEID Buys legde uit dat de stichting een belangrijke rol speelt in het waarborgen van voedselveiligheid als het om gaat om kalfsvlees. Die taak ligt in principe op het bordje van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), maar die heeft te weinig capaciteit voor het voor controles benodigde aantal monsternames'', legde hij uit. Om de stichting financieel in de benen te houden, werd de vleeskalverensector een heffing opgelegd via de zogeheten productschappen, maar die zijn per 1 januari dit jaar afgeschaft. Een productschap was een publiekrechtelijke organisatie die verplicht heffingen kon opleggen die ten goede moesten komen aan een bepaalde branche, in dit geval die van vleeskalveren. ,,We hebben nog een kleine reserve, maar het duurt nog maar heel even en dan is het op'', waarschuwde Buys. Volgens de Denkavit-directeur is het voor de vleeskalversector juist van belang dat er goed werkende controlemechanismen zijn. Dit om de bonafide van de niet-bonafide ondernemingen te scheiden. Als de overheid het zelf wil doen, schat hij in dat er ,,een paar miljoen euro'' nodig is om ,,keiharde controles'' uit te kunnen voeren. ,,Voor mij is dat een randvoorwaarde om onze activiteiten te kunnen blijven uitoefenen en uitbouwen.'' Bij SKV was ten tijde van publicatie van dit bericht niemand bereikbaar.

ABRUPT DOORVOEREN Tevens hekelde de directeur het door de Nederlandse overheid genomen besluit tot het in zijn ogen vrij abrupt doorvoeren van het Europese besluit om subsidies voor vleeskalveren af te bouwen. Dit bedrag was vorig jaar dertig euro per vleeskalf, maar is dit jaar met tien euro per kalf verminderd. ,,Het wordt steeds verder afgebouwd. In Frankrijk, dat samen met Nederland tot de grootsten hoort in de vleeskalversector, gaat het veel geleidelijker. Deze situatie speelt mee in onze beslissing of we vleeskalveren in Nederland willen blijven houden.''

Denkavit is naast diervoederproducent ook betrokken bij het houden van vleeskalveren door samen te werken met kalverhouders in Europa. Via Denkavit worden jaarlijks 500.000 vleeskalveren bij de slachterijen afgeleverd. Het bedrijf, dat 400 medewerkers telt en producten exporteert naar veertig landen, heeft niet alleen een vestiging in Nederland, maar ook in Italië, Duitsland en Frankrijk.