• Roos Koole

Burgemeester in actie tegen kindermishandeling

BARNEVELD Barneveldse kinderen die thuis met geweld te maken hebben, mogen in noodgevallen aankloppen bij de burgemeester. Dat is een van de maatregelen die de gemeente neemt om kindermishandeling te verminderen en meer bespreekbaar te maken. Volgende week begint een campagne.

Fija Nijenhuis

,,Kindermishandeling is een serieus onderwerp'', zegt wethouder Hans van Daalen. ,,We brengen dit breed onder de aandacht; niet omdat deze vorm van geweld in Barneveld meer voorkomt dan in de rest van Nederland, maar omdat we vinden dat elk kind dat in de knel zit aandacht verdient. Daarom willen we iedereen informeren over wat te doen bij vermoedens van dit huiselijke geweld. Mensen moeten weten welke signalen op kindermishandeling kunnen duiden en waar ze met hun zorgen terecht kunnen. Maar ook de kinderen zelf willen we informeren en helpen.''

De aftrap van deze bewustwordingscampagne is dinsdag tijdens een symposium in de Veluwehal. Zowel Van Daalen als burgemeester Asje van Dijk zijn daarbij aanwezig. De bijeenkomst is vooral bedoeld voor mensen die in Barneveld werken met kinderen, zoals leerkrachten, huisartsen en hulpverleners.

Inwoners krijgen de komende tijd op allerlei manieren informatie over kindermishandeling en signalen die daarop kunnen duiden. ,,Er gebeurt al veel in Barneveld om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van geweld, maar we gaan dit beter onder de aandacht brengen. Daarom vragen we scholen om aandachtsfunctionarissen kindermishandeling aan te wijzen.'' Ook krijgen kinderen op school voorlichting en komen er bijeenkomsten voor jonge en aanstaande ouders over geweldloos opvoeden. Twee jaar trekt de gemeente voor de campagne uit.

,,Het is een onderwerp dat diep ingrijpt. Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen er hun hele leven last van blijven houden. Daarom moet dit probleem zo vroeg mogelijk worden aangepakt.'' Kindermishandeling is ook een lastig onderwerp omdat kinderen loyaal willen zijn naar hun ouders, weet Van Daalen. ,,Hetzelfde geldt voor leerkrachten, ook zij willen loyaal zijn naar ouders van hun leerlingen. Het gaat om vertrouwensrelaties. Die zet je op het spel door bijvoorbeeld een vermoeden aan te kaarten. Daarom willen we daarbij helpen en tips geven hoe je hiermee kunt omgaan.''

Kindermishandeling ontstaat niet van de ene op de andere dag, zegt de wethouder. ,,Het sluipt erin en komt vaak voort uit onmacht bij ouders. Dan weten ze niet meer wat ze moeten doen en delen ze een tik uit. We willen ouders helpen die met die onmacht te maken hebben. We moeten hen niet direct in een beklaagdenbankje zetten.''

Volgens Van Daalen zou het nooit nodig moeten zijn een tik uit te delen. ,,Het is belangrijk te beseffen dat zo'n handeling voortkomt uit onmacht. Je doet zoiets als je niet meer weet wat je moet zeggen.''

Voor kinderen die vastlopen en hun verhaal kwijt moeten, wil burgemeester Van Dijk een 'last resort' zijn. Met een speciale sticker op de voordeur van het gemeentehuis laat hij weten dat kinderen in het uiterste geval bij hem terecht kunnen.