• Gerwin van Luttikhuizen

Buurtkamer in Zuid III steeds verder weg

BARNEVELD Er is nog altijd geen zicht op een nieuwe locatie voor een buurtkamer in de wijk Zuid III in Barneveld. De Stichting Buurtkamer Zuid III vindt dat de gemeente Barneveld het voortouw moet nemen in de zoektocht naar een geschikte plek, nadat de locatie aan de Wildzoom eind vorig jaar op niets uitliep. Het college houdt echter de boot af.

Jannes Bijlsma

De Buurtkamer had een eigen plek binnen de voormalige Eben Haëzerschool. Toen die naar de Schoutenstraat verhuisde, verdween ook de ontmoetingsplek voor informele buurtbijeenkomsten. Samen met de Woningstichting Barneveld werkte de stichting vervolgens hartstochtelijk aan de realisatie van een nieuwe plek binnen een bouwplan voor veertien sociale huurwoningen aan de Wildzoom, de plek van de oude school. De gemeente Barneveld was al even enthousiast over het plan en maakte een stimuleringsbijdrage van 5000 euro over. De Buurtkamer zou namelijk op een vernieuwende manier bijdragen aan de versterking van de samenleving.

In november vorig jaar blies de woningstichting dat plan echter af. Omwonenden protesteerden tegen de volume van de nieuwe sociale huurwoningen. Hierdoor werd de bouw van een buurtkamer uiterst onzeker en stond de stichting plots met lege handen. De woningstichting kwam nog wel met alternatieven, maar volgens de stichting voldeden die niet aan haar belangrijke uitgangspunt dat een buurtkamer ‘in de wijk’ wordt gerealiseerd.

In een poging toch nog ergens een plek te krijgen, richtte het stichtingsbestuur zich in februari in een brief aan het gemeentebestuur. Stichtingsvoorzitter Henny van Rij schreef daarin dat de gemeente moet zorgen voor een alternatief. ‘Het bestuur acht de gemeente Barneveld verantwoordelijk voor de realisatie van wijkvoorzieningen die ontmoeten ten doel hebben'. Zijn hoop daarbij was dat de gemeente zich zou inzetten voor een plek in het nieuwe plan aan de Wildzoom. Ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Oost wil er nu koopwoningen voor senioren realiseren.

Het college ziet echter geen actieve rol voor zichzelf in de zoektocht naar een nieuwe plek. Dat blijkt uit de brief die het college afgelopen week stuurde naar het stichtingsbestuur en die is gedeeld met de Barneveldse gemeenteraad. ‘Uw mening dat wij verantwoordelijk worden gehouden om dergelijke wijkvoorzieningen die ontmoeten ten doel hebben delen wij niet. Het is de taak van het college om de sociale samenhang in wijken te bevorderen. Dit kan naar onze mening op verschillende manieren, waarbij niet per definitie een gebouwde ruimte voor beschikbaar hoeft te zijn'. Alsnog een plekje bemachtigen binnen het bouwplan voor seniorenwoningen aan de Wildzoom, ziet het college niet gebeuren omdat de woningstichting zich terugtrekt als exploitant. ‘Dat zal heel moeilijk worden’, schrijft het college.

Behalve een plek binnen het nieuwe Wildzoom-plan, dacht het stichtingsbestuur ook aan het realiseren van een buurtkamer in een bestaande woning in de wijk. Dat was echter niet haar eerste voorkeur, blijkt uit Van Rij’s brief in februari. 'Wij achten het voor het imago van de buurtkamer, die er voor de hele wijk moet zijn, niet raadzaam deze prominent te vestigen in een huurwijk'. Bovendien wil de stichting liever geen sociale huurwoning onttrekken aan de toch al krappe huizenmarkt. Het college vindt nu daarentegen dat deze optie onderzocht moet worden, al ziet het de buurtkamer liever in 'ander maatschappelijk vastgoed', dan dat er een bestaande huurwoning voor wordt opgeofferd.

Stichtingssecretaris Cobi Hoogenhout wil nog niet inhoudelijk reageren op de brief van het college, mede omdat er verschillende brieven in omloop blijken te zijn. In het schrijven dat Hoogenhout van de gemeente ontving, ontbreekt een aantal alinea’s ten opzichte van de brief die deze krant in handen heeft en die als ingekomen stuk naar de gemeenteraad is gestuurd. ,,Dat vind ik héél bijzonder, zoveel kan ik wél zeggen”, aldus Hoogenhout.