• Wouter van Dijk

Camera's bij fietsenstalling station Barneveld-Centrum

BARNEVELD Er komt camerabewaking bij de fietsenstallingen op station Barneveld-Centrum. Dat stelt althans het college van burgemeester en wethouders voor na onderzoek. Zowel treinreizigers als bezoekers aan het centrum hebben behoefte aan een bewaakte fietsenstalling bij het station. Ervoor betalen wil vooral de laatste groep liever niet.

Fija Nijenhuis

Het college heeft het afgelopen jaar onderzocht of er vraag is naar een bewaakte fietsenstalling bij het station. De behoefte blijkt het grootst te zijn bij treinreizigers, maar ook mensen die in het centrum moeten zijn, hebben interesse. Van de laatste groep is een minderheid bereid ervoor te betalen. Van de treinreizigers is het grootste deel daartoe juist wel bereid.

De gegevens komen uit een enquête die afgelopen zomer is gehouden onder fietsparkeerders bij het station en in het centrum. Daarnaast heeft het college tijdens de laatste Oud Veluwse Markten een proef laten doen met een bewaakte fietsenstalling en zijn er gesprekken gevoerd met Ruiter Actief, de Barneveldse werkvoorziening die de huidige stationstoezichthouders begeleidt. Alle acties leidden tot de conclusie dat er behoefte is aan een bewaakte stalling.

VOORKEUR Vervolgens zijn twee mogelijkheden tegen elkaar afgewogen: het plaatsen van camera's en de optie om toezichthouders het gebied te laten bewaken. Camera's hebben de voorkeur, zo vinden b en w. ,,De bewaakte fietsvoorziening is hiermee gratis toegankelijk voor gebruikers en qua openingstijden niet beperkt. De kosten voor deze variant zijn gering en de locatie bij het station is het gunstigst qua ligging voor treinreizigers én voor centrumbezoekers.'' Verder is er volgens het college ruimte genoeg bij het station om de stallingen uit te breiden, mocht de bewaking een aantrekkende werking op parkeerders hebben.

De plaatsing van camera's zou niet betekenen dat de huidige toezichthouders op het station 'overbodig' worden. Zij zijn nu tussen 7.00 uur en 19.00 uur aanwezig en dat kan zo blijven, meent het college. ,,Het is mogelijk dat de toezichthouders op het station tijdens hun aanwezigheid overdag de camerabeelden in de gaten houden en de beelden van de avond- en nachturen eventueel terug kunnen kijken wanneer dat nodig is.''

NS De camera's zouden bij beide huidige fietsenstallingen rond het station moeten komen. De kosten zijn naar verwachting 25.000 euro. Het college moet nog wel over het voorstel in overleg met de NS, omdat die eigenaar is van zowel de fietsenstalling als het terrein bij het station. Tijdens dat gesprek moet wat Barneveld betreft ook de kostenverdeling ter sprake komen. ,,Wellicht wil de NS, immers ook belanghebbende, een deel betalen.'' Zo niet, dan brengt dat het initiatief niet in gevaar: ,,De kosten kunnen gedekt worden uit het budget voor het fietsparkeren in het centrum.''

Verwacht wordt dat de camera's in de tweede helft van dit jaar geplaatst kunnen worden.