• Verkeersdrukte ter hoogte van knooppunt A1/A30 bij Barneveld.

    Heliflight.nl

CDA: 'Minister, maak vaart met plan A1/A30'

BARNEVELD Het is van groot belang dat minister Cora van Nieuwenhuizen zo snel mogelijk aan de slag gaat met de oplossing van knelpunt A1/A30 bij Barneveld. Het ministerie moet hierover in 2023 een tracébesluit nemen.

Wouter van Dijk

Dat stelt CDA-Kamerlid Maurits von Martels. Vorige week diende hij hiertoe tijdens de vaststelling van de begroting voor het infrastructuurfonds van het Rijk een voorstel in. In zijn motie verzoekt hij het ministerie ,,zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de oplossing van dit knelpunt.'' Hij refereert daarbij ook aan de nieuwe aanbesteding van de aanpak van knooppunt Hoevelaken. ,,Als kansen zich voordoen en dit niet leidt tot vertraging, zoek dan aansluiting bij 'Hoevelaken'. Op die manier kunnen bepaalde verbeteringen gelijktijdig worden aangebracht.''

Von Martels stelt dit in aanvulling op eerdere vragen die hij de minister voorlegde over een eventuele combinatie met het werk voor knooppunt Hoevelaken. Eind april werd bekend dat dit project opnieuw moet worden aanbesteed. Vanwege een verkeerde inschatting van de financiële risico's van het project - dat bijna 800 miljoen euro kost - besloot Rijkswaterstaat het contract met aannemers BAM en Van Oord te ontbinden.

Von Martels en collega-Kamerleden wilden daarop van de minister weten of deze ontwikkeling kansen biedt voor een snellere aanpak van knooppunt A1-A30, waarvoor het ministerie van Infrastructuur in maart een verkenning startte. Recent meldde de minister die mogelijkheid niet te zien, omdat koppeling vertraging zou kunnen opleveren voor Hoevelaken. Ze gaf toen ook aan te verwachten dat voor 'Barneveld' een tracébesluit genomen wordt in de periode 2023-2026. Wat dat betreft ziet Von Martels het liefst dat dat in 2023 gebeurt.

In maart tekende minister Van Nieuwenhuizen tijdens een bijeenkomst in restaurant De Goudreinet een startdocument. De komende maanden voert het ministerie een verkenning uit voor een grootscheepse aanpak van knooppunt A1/A30. Dit plan kost in de 'basisvariant' ruim 54 miljoen euro, er ligt inmiddels ruim 40 miljoen op de plank.