• Gerwin van Luttikhuizen

Commentaar: Ongewis

BARNEVELD Als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft Barneveld over een paar maanden een 'Goois theater'. Die conclusie valt te trekken na de vergadering van de raadscommissie Bestuur van deze week.

Tientallen vragen werden dinsdag gesteld over het voornemen van burgemeester en wethouders een eind te maken aan de - te - kostbare betrokkenheid van de gemeente bij het Schaffelaartheater; antwoorden bleven op bijna net zoveel vragen uit. Vooral de beoogde nieuwe exploitant - Coulissen uit Bussum - bleek kundig in het toepassen van ombuigtactieken: in plaats van antwoorden te geven, zei directeur Paul Haighton alleen wat hij wél kwijt wilde. Zijn opmerkingen waren oppervlakkig, veilig en vaak breed te interpreteren. Hij kwam ermee weg.

De enige fractie die dinsdag bleef doorvragen naar de reden waarom Coulissen denkt de exploitatie met twee ton minder subsidie per jaar succesvol te kunnen doen, was Pro'98. Maar ook die partij leek niet gericht op redding van het Barneveldse theater zoals dat nu bestaat. Het ging Pro'98 vooral om de gebrekkige onderbouwing van de stelling van Coulissen dat overname een succes kan worden met 250.000 euro gemeentelijke subsidie per jaar, bijna de helft minder dan nu. De fractie wilde feiten, argumenten. Maar kreeg die niet. De toekomst van het theater is ongewis en dat hebben we met z'n allen gewoon te accepteren, zo was de onuitgesproken boodschap van de bijeenkomst.

Het college is klaar met het Schaffelaartheater en doet geen moeite die overtuiging te verbergen. Het heeft te lang te veel gemeenschapsgeld gekost en met de huidige bestuursvorm lijkt verandering in die situatie geen realistische verwachting. Alle hoop is daarom gericht op de Gooise ondernemers, de enigen (!) die een toekomst zien voor het theater met - relatief - weinig subsidie. Zeggen ze. Het college heeft genoeg aan de beloften en goede intenties van Coulissen. En legt onderzoeksrapporten over het bedrijf, die echt niet onverdeeld positief zijn, naast zich neer.

Uiteindelijk gaat het er de mannen uit Bussum natuurlijk om om geld te verdienen. Ze gaan niet uit liefdadigheid het Barneveldse theater redden. Waarom zouden ze? Maar wat als het geld op is? Dan zijn alle beloften en goede bedoelingen die nu uitgesproken worden slechts woorden. Niets meer.

Er zit eigenlijk maar één ding op voor Barneveldse particulieren en bedrijven die het theater Barnevelds willen houden: zélf diep in de buidel tasten. Bijvoorbeeld door te sponsoren, een fonds op te richten, zich als vriend aan te melden.

Dit soort mogelijkheden zijn tot nu toe niet - voldoende - benut. En daar zit 'm wellicht de kneep: want een grote groep inwoners heeft niets met een theater. Dat is ook Barneveld.

Fija Nijenhuis