• Peter Spruijt

    Daniëlle Bouw

'Commotie rond bomen voorkomen'

BARNEVELD Meer dan eens haalde de gemeente Barneveld de afgelopen maanden het nieuws met projecten waarvoor veel bomen moesten sneuvelen en die kwaad bloed zetten bij omwonenden. Het meest recente voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen, waarvoor tientallen bomen moeten wijken die bewoners als waardevol beschouwen. ChristenUnie-raadslid Peter Spruijt wil dat dergelijke incidenten voortaan tot het verleden behoren.

Jannes Bijlsma

Vanavond behandelt de politiek Spruijts voorstel, die het college opdraagt voortaan vooraf te beoordelen of monumentale bomen kunnen blijven staan of niet. Bij die afweging moet het uitgangspunt zijn dat bestaande bomen behouden blijven. Als dit niet kan, dan moeten er voor die bomen nieuwe exemplaren komen. ,,Ik wil voorkomen dat er nog eens commotie ontstaat rondom bomen."

Naar aanleiding waarvan komt u nu met dit voorstel?
,,Het is niet zo dat het altijd fout gaat. Bij de ontwikkeling van Veller ging het bijvoorbeeld wel goed en bleven prachtige bomen langs de Oud-Vellerseweg behouden. Bij de Wikselaarse Eng, maar bijvoorbeeld ook bij de ontwikkeling van de Harselaartunnel en de Stationsweg werd in eerste instantie voorgesteld om te kappen, maar bleken er later toch mogelijkheden om een aantal bomen te behouden. Ik wil naar een situatie dat de gemeente in een eerder stadium kritisch kijkt naar mogelijkheden voor behoud van bomen. Dat er voor gekapte bomen nieuwe exemplaren terugkomen is op zich goed, maar mensen willen toch liever een volgroeide boom dan zo'n nieuw kleintje."

Is het niet gek dat uw voorstel nodig is? Het is toch logisch dat de gemeente vooraf bekijkt of een monumentale boom behouden kan blijven?
,,Ik geloof wel dat de gemeente daar vooraf rekening mee houdt. Dat gaat soms goed, maar soms was het resultaat niet altijd even succesvol, leverde het commotie op en bleken er later toch mogelijkheden te zijn om de bomen te behouden. Het is goed dat de gemeente dit - bijvoorbeeld bij de Wikselaarse Eng - alsnog heeft opgepakt. Maar het zou niet nodig moeten zijn."

Hoe bepaal je welke boom waardevol is en welke niet?
,,Dat is vooraf niet altijd goed te beoordelen. Monumentale bomen zou je sowieso moeten behouden, maar een boom van tien of vijftien jaar oud vinden mensen ook waardevol. We hebben binnen de coalitie afgesproken dat we een actueel register van beeldbepalende bomen gaan ontwikkelen."

Plaatselijk Belang Barneveld pleit voor meer groen in het centrum. Bent u het daarmee eens?
,,Jazeker. Ik vind dat we deze handschoen moeten oppakken. Mensen vinden bomen mooi, ze zijn goed voor de waterhuishouding en ze zorgen voor schaduw. Als we in het centrum groen willen realiseren, moeten we niet denken in belemmeringen, zoals leidingen die in de grond zitten. Dan komt er niks van terecht. We moeten denken in kansen."

Het plan voor een appartementencomplex in het Pastoriebos in Voorthuizen zorgt momenteel voor beroering. Hiervoor lijkt moet het sparrenbos te gaan verdwijnen. Hoe kijkt u hier tegenaan?

,,Ja, daar is ook een hoop commotie. Ik ben voorzichtig met uitspraken hierover, omdat het definitieve plan nog niet is gepresenteerd. Maar het gaat hier om particuliere initiatiefnemers en ik hoop dat ook zij zoveel mogelijk bestaand groen meenemen in hun plan. Van de gemeente verwacht ik sowieso dat die zoveel mogelijk bomen behoudt in haar eigen plannen."