• ...

'Constructief overleg met Barneveldse luilakkers'

BARNEVELD Het 'pizza-overleg' tussen de gemeente Barneveld en deelnemers aan de ‘traditionele brommerwekservice’ Luilak op Koningsdag is heel constructief en positief geweest. Dat zegt Teun de Vries, die namens de Jongerenraad Barneveld mocht meepraten tijdens de bijeenkomst in het gemeentelijk bedrijfsrestaurant. De Vries telde ongeveer tien ‘luilakkers’ die waren ingegaan op de openbare uitnodiging van burgemeester Asje van Dijk om te komen praten onder het genot van een pizza.

Jannes Bijlsma

De Vries ging met een goed gevoel naar huis. ,,Het was een positieve bijeenkomst, waarbij veel ervaringen werden uitgewisseld en de jongeren aangaven hoe zij denken te gaan werken aan een rustiger verloop van het Luilak-gebeuren.” De Jongerenraad was gevraagd aan te schuiven bij de bijeenkomst, met de gedachte dat zij zich goed kunnen inleven in hun leeftijdsgenoten. Ook burgemeester Van Dijk zelf, ambtenaren en vertegenwoordigers van de politie waren aanwezig.

Het viel De Vries op dat de aanwezige jongeren baalden van de ‘negatieve beeldvorming’ in de media van Luilak. Na de laatste Koningsdag ontstond hier een maatschappelijke discussie over, toen een bewoner van verpleeghuis Norschoten in een ingezonden brief in deze krant klaagde over de overlast die de brommers veroorzaken die met veel kabaal rondjes door het dorp reden.

TUINEN ,,De jongeren die er gisteravond waren, vonden het jammer dat Luilak zo negatief werd neergezet”, zegt De Vries. ,,Zij hadden niks met die overlast te maken, zo zeiden ze. Het waren anderen, die niet bij het ‘officiële’ Luilak hoorden, die dwars door tuinen reden en de verkeersregels aan hun laars lapten.” De aanwezige jongeren hebben al goede afspraken, zo werd De Vries duidelijk. ,,Zij probeerden zich echt aan de regels te houden. Natuurlijk maakten ook deze jongeren lawaai. Het harde geluid van de brommers hoort nu eenmaal bij de traditie van Luilak. Bij deze groep is de sociale controle onderling heel sterk en de jongeren deden echt hun best om het veilig te houden."

HERKENBAAR De Vries erkent dat het lastig is om met iedere deelnemer tot goede afspraken te komen. ,,Geprobeerd wordt met de luilakkers in alle dorpen in contact te komen om ook verdere acties te bespreken. Gisteren waren er alleen jongeren uit Barneveld.” Concrete afspraken over hoe de deelnemers aan Luilak zich voortaan zullen gedragen zijn gisteravond nog niet gemaakt. ,,Die komen later. We gaan bijvoorbeeld een idee uitwerken om de luilakkers herkenbaar te maken, bijvoorbeeld op een kledingstuk, zodat het de gemeente en politie duidelijk is met wie wel en met wie geen afspraken zijn gemaakt." Al met al denkt De Vries dat de partijen verder kunnen bouwen op dit gesprek. ,,Ik ben ook erg te spreken over de rol van de burgemeester. Hij ging het gesprek heel neutraal in en luisterde goed naar de jongeren.”

Gemeentewoordvoerder Bertil Rebel wil niet veel kwijt over het overleg, anders dan dat het een ‘goede, constructieve bijeenkomst’ was. ,,We gaan de komende periode gebruiken om dat wat is besproken verder uit te werken. Als dat is gedaan, volgt een toelichting over de gemaakte afspraken.”