Continurooster in opkomst

BARNEVELD Verschillende basisscholen in de gemeente Barneveld onderzoeken de mogelijkheid om vanaf schooljaar 2016/2017 het zogeheten continurooster in te gaan voeren. In de aanloop daarnaartoe start de nieuwe Vellerschool, een dependance van De Branding, er komend schooljaar al mee.

Door Wouter van Dijk

Het gaat dan om een nieuw schooltijdensysteem waarbij de middagpauze wordt ingekort tot een half uur of drie kwartier. De leerlingen gaan in de tussentijd niet meer naar huis en zijn daardoor ook eerder vrij. Het is een landelijke trend, zo meldde Duo Onderwijsonderzoek deze week. Komend schooljaar start 56 procent van alle scholen met het traditionele tijdensysteem, in schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.

Die trend gaat -uiteindelijk- ook Barneveld niet voorbij, blijkt uit een rondgang langs schoolbesturen. ,,Ik ga er zelfs vanuit dat in het schooljaar 2016-2017 een aantal PCO-scholen overstapt", zegt Martin van den Brink namens PCO Gelderse Vallei. ,,Een werkgroep bereidt dat nu voor." Welke scholen dat zijn, kan hij nu nog niet zeggen, maar uit de rondgang blijkt dat in ieder geval De Branding en De Spreng in Barneveld en Het Anker in Zwartebroek komende tijd uitvoerig onderzoek gaan doen naar het draagvlak onder ouders.

Ook andere Barneveldse basisscholen houden zich er nu mee bezig, in ieder geval de Prinses Amaliaschool, De Zandberg en Lange Voren. Dat het hierbij om maatwerk en draagkracht gaat, daarover is iedereen het eens. Luuk Schumer van Eem-Vallei Educatief: ,,Introductie van zo'n nieuw systeem leidt altijd tot verdeeldheid op de school, daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan." Van den Brink: ,,Er moet wel een visie achter zitten."

Scholen die vooralsnog niet overgaan, geven aan dat ouders er geen of weinig belangstelling voor hebben. Ook worden mogelijke nadelen genoemd als concentratieproblemen onder de leerlingen en toenemende werkdruk voor leerkrachten. Ook het moment om even uit de school te zijn wordt volgens diverse scholen gewaardeerd. In de regio zijn al enkele scholen eerder overgegaan op het continurooster, onder meer De Dorpsbeuk in Scherpenzeel. ,,Wij gaan echt niet meer terug", aldus directeur Vera Bouwhuis. Qua resultaten en werkhouding van de leerlingen ziet zij juist een verbetering.