• Ziekenhuis Gelderse Vallei

Extra check bij entree Ziekenhuis Gelderse Vallei

BARNEVELD Ziekenhuis Gelderse Vallei is vandaag gestart met nog een extra check bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Patiënten, begeleiders en bezoekers worden voordat zij de hoofdingang van het ziekenhuis betreden, via een aparte locatie geleid. Het ziekenhuis neemt deze maatregel ,,om patiënten, bezoekers en medewerkers adequaat te kunnen beschermen."

    <p>Bij de apart ingerichte (triage)locatie voor de hoofdingang wordt patiënten en bezoekers gevraagd of ze klachten hebben die met het coronavirus te maken kunnen hebben. ,,Door deze extra check wordt voorkomen dat patiënten, begeleiders of bezoekers die verdacht zijn van besmetting met het coronavirus via de hoofdingang onbeschermd het ziekenhuis betreden. Als er geen verdenking is op besmetting met het coronavirus mogen patiënten, begeleiders en bezoekers het ziekenhuis binnengaan. Heeft de patiënt, of de begeleider of de bezoeker wél klachten en moet de afspraak of het bezoek echt doorgang vinden? Dan krijgen zij een chirurgisch mondmasker op en kunnen zij alleen zo naar binnen gaan."</p>
    <p><strong>ZORGEN</strong> Er is landelijk, maar ook binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei een terugloop van het aantal patiënten dat normaal gesproken naar de spoedeisende hulp en de eerste hart hulp komt. ,,Dat baart ons zorgen", vervolgt het Edese ziekenhuis in een persbericht. ,,Om die reden roepen we patiënten met ernstige klachten op zich vooral te melden bij de huisarts en zo erger te voorkomen."</p>
    <p><strong>SPOEDZORG</strong> Huisartsen, verloskundigen en andere verwijzers kunnen ten alle tijden patiënten doorverwijzen als dat noodzakelijk is, aldus Ziekenhuis Gelderse Vallei. ,,Het ziekenhuis heeft voldoende capaciteit om goede (spoed)zorg te leveren. Patiënten die spoedeisende zorg, behandeling of operatie nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht. De veiligheid van patiënten wordt daarbij scherp in de gaten gehouden. De verschillende patiëntenstromen zijn zowel in de huisartsenpraktijken als in ons ziekenhuis strikt van elkaar gescheiden: besmet met coronavirus, verdacht van besmetting en (spoed) reguliere zorg. Het is veilig om Ziekenhuis Gelderse Vallei te bezoeken. Er is geen reden om niet te verwijzen voor (spoed)zorg."</p>
    <p><strong>CORONA</strong> ,,Het aantal Covid19-patiënten neemt nog steeds toe en de aantallen wisselen dagelijks", vervolgt het ziekenhuis. ,,Op dit moment liggen er in Ziekenhuis Gelderse Vallei 42 patiënten waarvan definitief is vastgesteld dat ze besmet zijn en 7 patiënten die verdacht zijn van besmetting met Covid-19. Op korte termijn zullen sommigen hiervan ook IC-zorg nodig hebben. Van de 42 besmette patiënten liggen op dit moment liggen 17 corona-patiënten op de intensive care. Daarnaast liggen ook nog ’reguliere’ patiënten op de intensive care. Inmiddels zijn gelukkig ook de eerste Covid19-patiënten ontslagen uit ons ziekenhuis, waaronder ook een IC-patiënt die na beademing weer voldoende hersteld was om naar huis te mogen."</p>

Label:

Coronavirus