CU: 'Relatieproblemen voorkomen'

BARNEVELD - Het voorkomen van relatieproblemen en echtscheidingen verdient in de gemeente Barneveld nadrukkelijker de aandacht. De lokale fractie van de ChristenUnie (CU) wil daar op inzetten en jonge stellen bijvoorbeeld van tevoren actief voorlichten over de fase 'als de roze wolk voorbij is' en wat 'trouw en liefde' betekent.Door Hans-Lukas ZuurmanDat betoogt CU-fractievoorzitter Heimen Schuring. Volgens hem merkt de fractie in gesprekken met maatschappelijke organisaties in Barneveld dat relatieproblemen ,,best wel een punt'' vormen. Concrete cijfers over de omvang van het probleem waar hij aandacht voor vraagt, heeft hij nog niet voorhanden, maar hij hoopt daar dinsdag meer duidelijkheid over te krijgen. 's Avonds heeft de partij de aandacht voor relaties namelijk geagendeerd voor behandeling in de vergadering van de raadscommissie Bestuur. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van onder meer het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Elan uitgenodigd. Aanleiding vormt een memo van het college van burgemeester en wethouders met daarin een opsomming van het aanwezige hulpaanbod op het gebied van relatie- en echtscheidingsproblemen. Daarbij stelt het college vast dat er nog een onderdeel mist: het gaat dan om omgangsbegeleiding. Dit om ouders die het niet lukt op eigen kracht hun omgangsregeling uit te voeren, de juiste ondersteuning te bieden. Het CJG onderzoekt momenteel hoe aan de groeiende behoefte hieraan kan worden voldaan. Dit kan bijvoorbeeld via stichting Humanitas, die hiervoor getrainde vrijwilligers kan bieden. Wie inzoomt op het aantal echtscheidingen in Barneveld, ziet een wisselend beeld. Dat is zichtbaar in de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de periode 2000-2014. In 2012 was in Barneveld sprake van het hoogst aantal gescheiden mannen en vrouwen in die periode: 189. Het laagste was dit in deze periode in 2003: 91. En dat komt weer in de buurt met het cijfer voor 2014: 95. Over de afgelopen veertien jaar bezien gaat het om gemiddeld 143 gescheiden mannen en vrouwen. Wat Schuring betreft worden de handen in Barneveld nog meer ineen geslagen om dergelijke situaties te voorkomen. De vraag is of dit een taak van de gemeente is. ,,Ik denk het wel. Denk aan de gevolgen van relatieproblemen voor de druk op de jeugdzorg, het ontstaan van schulden in een gezin en mogelijke verstoring van de openbare orde via huiselijk geweld. Voorkomen is beter dan genezen, dat is beter voor de mensen en voorkomt hogere kosten voor de samenleving.'' Hoe de ChristenUnie de preventieve aanpak wil vormgeven, moet in de loop van het proces duidelijk worden. VVD-raadslid Mijntje Pluimers trekt de wenkbrauwen op over het plan van de ChristenUnie: ,,Wij denken dat de gemeente al heel wat aanbiedt'', reageert ze. ,,De gemeente moet zich verre houden van relatieproblemen en zich niet in iemands privéleven mengen. De mensen die het aangaat, hebben zelf de verantwoordelijkheid hulp te zoeken als het nodig is. Er is genoeg aanbod.''