• Wijkplatform De Burgt

De Burgt krijgt langverwacht sportveldje

BARNEVELD De gemeente Barneveld gaat na de zomervakantie aan de slag met de aanleg van een sportveldje in woonwijk De Burgt. Aan de Nederwoudseweg, op een nog braakliggend terrein achter de gymzaal van scholencomplex De Burgthof, verdwijnt straks het onkruid en komt er een strakke grasmat voor in de plaats. Een deel van de crossbaan die hier is ontstaan, blijft liggen. Wijkplatform De Burgt, die jaren streed voor dit veld, is verheugd. ,,Het is ons dan toch gelukt, mede dankzij het CDA´´, aldus het platform. Omwonenden worden nog geïnformeerd over de werkzaamheden.

Het platform kwam enkele jaren geleden al met het plan voor een tijdelijk speelveld op deze plek, waar al vaak kinderen uit de buurt spelen. Het kwam er aanvankelijk niet van. Uiteindelijk diende de fractie van het CDA er vragen over in bij het college van burgemeester en wethouders. De partij legde daarbij de link naar het Barneveldse speelruimtebeleidsplan, waarin staat dat het ´urgent is om voor jongeren, met name in de wijk De Burgt, het aantal formele speelplekken op te hogen.´

Naar aanleiding van de vragen, zegde het college in februari toe het veld aan te zullen leggen. Wel benadrukte het college daarbij het tijdelijk karakter van dit speelveld. Dit omdat de grond in eigendom is van CV de Burgt, de ontwikkelaar van de nieuwbouwwijk. Op een later moment moet het gebied geschikt gemaakt worden voor geplande woningbouw.