• ...

De vier varianten voor de oostelijke rondweg

Onderzoeksbureau RoyalHaskoningDHV komt nu met de vier meest kansrijke tracés. Bij deze routes is volgens de onderzoekers aantasting van woonpercelen, bedrijven en bestaande ontsluitingsstructuren zoveel mogelijk beperkt. De oostelijke rondweg passeert in alle varianten de Hessenweg, de Valkseweg en de Barnseweg. In principe is het de bedoeling dat alleen de Valkseweg een aansluiting krijgt, met een rotonde of een kruising.

Tracé 'west' buigt na de Hessenweg noordelijk af en loopt vlak langs manege De Burght, om daar de Valkseweg te passeren. Vervolgens loopt de weg recht omhoog, op een afstand van ongeveer tweehonderd meter vanaf de wijk Norschoten. Voorbij de Barnseweg buigt de weg iets oostelijk af, om uiteindelijk aan te sluiten op de rotonde Wesselseweg/Hanzeweg. Alleen in deze variant is ook de mogelijkheid opgenomen voor een aantakking op de Barnseweg, als ontsluitingsweg voor de wijk Norschoten.

Tracé 'oost' kruist de Valkseweg net ten westen van de Donkervoorterweg om daarna enigszins parallel met deze weg door te lopen. Voorbij de Barnseweg maakt de rondweg een flauwe bocht richting het westen, om uit te komen op de rotonde Wesselseweg/Hanzeweg.

De twee tracés 'midden' liggen - logischerwijs - tussen 'oost' en 'west' in. Midden 1 passeert het adres Barnseweg 124 (Boon Vastgoed bv) aan de westkant, Midden 2 passeert dit adres aan de oostkant.