• Pauw Media

Debat komt voorzichtig los in Barneveld

BARNEVELD Het eerste echte debat tussen alle acht Barneveldse lijsttrekkers was vrijdagavond behoorlijk levendig. Voor het eerst tijdens deze campagne legden de politieke voorvrouwen en -mannen elkaar inhoudelijk het vuur aan de schenen, met wisselend succes.

Jannes Bijlsma

De verkiezingsavond, georganiseerd door de SGP Jongeren in Barneveld en gehouden bij Aeres MBO Barneveld, moest even op gang komen. De lijsttrekkers kregen in deel één van de avond de tijd om eerst een vooraf op film opgenomen vraag van een willekeurige Barnevelder te beantwoorden, om vervolgens ook nog eens uitgebreid uit de doeken te kunnen doen waarom de Barneveldse kiezer zijn of haar vakje rood moet kleuren. Dat leidde tot een verzameling van monologen die alles bij elkaar ruim een uur duurde. Pas daarna kon het debat goed en wel van start. Er werden acht stellingen behandeld. Waar lijsttrekkers elkaar eerder in een radio- en een cultuurdebat over het algemeen nog met fluwelen handschoentjes behandelden, durfden zij nu voor het eerst ook voorzichtig onderlinge verschillen te benadrukken.

VUURWERK Steeds werden twee lijsttrekkers tegenover elkaar gezet en er werd direct vuurwerk verwacht, want opvallend genoeg stonden voor het eerste debat VVD-leider Gerard van den Hengel en Lokaal Belang-voorvrouw Mijntje Pluimers tegenover elkaar. Zoals bekend stapte Pluimers uit de VVD en richtte samen met enkele andere partijprominenten Lokaal Belang op, wat bepaald niet in goede aarde viel bij de liberalen. Het onderwerp waarover zij discussieerden leende zich echter niet voor vuurwerk: de Regio FoodValley en de 'democratische legitimiteit' daarvan. Voor het overige van het debat meden beide lijsttrekkers elkaar, bewust of onbewust. Van den Hengel moest zichtbaar nog wennen aan zijn nieuwe rol als lijsttrekker, gewoon als hij is aan het spreken als wethouder. En toen CU-leider Lukas Scheijgrond opmerkte dat het hem teleurstelde dat de VVD niet zij-aan-zij met de ChristenUnie staat als het gaat om sociale woningbouw, liet Van den Hengel zich ertoe te verleiden te zeggen: ,,Dat hangt er van af of ik straks weer in het dagelijks bestuur van de gemeente Barneveld zit. En daar ga ik wel vanuit."

WINDMOLENS Pluimers - vooraf toch zenuwachtig - werd het vrijdagavond niet al te moeilijk gemaakt. Ze positioneert haar nieuwe partij graag als de enige waarbij de Voorthuizenaar zeker weet dat - als hij op haar stemt - er géén windmolens op Zeumeren komen. Dat lukte redelijk, al was haar argument dat andere partijen dat niet als zodanig in hun programma hebben opgenomen, niet heel sterk. Alleen Arjen Korevaar (Pro'98) probeerde Pluimers uit de tent te lokken door fijntjes te wijzen op haar VVD-verleden. ,,Het was onder anderen uw wethouder (doelend op Van den Hengel, red.) die het in zijn hoofd haalde om in Zeumeren te beginnen met windmolens." Pluimers ging er niet op in.

ORANJE De lichtblauwe jasjes van de ChristenUnie, de donkerblauwe fleeces van Lokaal Belang en de donkere regenjassen van Pro'98 waren niet te missen in het publiek. Maar SGP-oranje was de overheersende kleur vrijdagavond. Voorman Koos van der Tang speelde in op deze thuiswedstrijd door vooral te blijven hameren op zijn eigen standpunten en niet al te diep in te gaan op opmerkingen van collega's. Zo positioneerde hij de SGP als enige partij die horecaoverlast in het centrum nóg harder wil aanpakken, waarbij Judith van den Wildenberg (Burger Initiatief) zich afvroeg over welke overlast hij het had. Er komt haast nooit een klacht over binnen, betoogde zij. ,,Maar wij willen de horeca gewoon om 0.00 uur dicht. Punt!", diende Van der Tang haar van repliek. Ook bij de behandeling van de door hem verdedigde stelling dat Barneveld een scheidingsambtenaar moet krijgen kreeg hij weinig bijval van collega-lijsttrekkers, zoals hij waarschijnlijk vooraf al verwachtte.

ALCOHOLMISBRUIK Van den Wildenberg moest er deze avond een beetje inkomen. Tegenover Van der Tang hield zij zich goed staande. De SGP-lijsttrekker nam het 'alcoholmisbruik' in Barneveldse horecazaken op de korrel, waarvoor de uitbaters medeverantwoordelijk zouden zijn. De voorvrouw van Burger Initiatief wees hem er fijntjes op dat het vaak jongeren uit Van der Tangs eigen achterban zijn die zich in keten bezatten. ,,Er rijden er zich jaarlijks een aantal dood. Pak die keten aan." Eerder op de avond verzuimde ze echter de standpunten van haar partij voor het voetlicht te brengen, waar ze wel voorstellen van college en andere partijen prees. ,,Stem vooral op een partij waar je je goed bij voelt." Dit stond in contrast tot Van den Hengels voordracht. Die wilde daarin zoveel mogelijk VVD-standpunten aan het publiek overbrengen in een zo kort mogelijke tijd. Hierdoor beklijfde er eigenlijk geen enkele bij de aanwezigen.

Waar Van den Hengel graag zou zien ook na de verkiezingen wethouder te zijn, hoopt ook CDA-voorman Arjan Westerneng zijn partij weer in het college te loodsen. Bij hem straalde de vrolijkheid er vooraf vanaf. ,,Wij hebben de drie D's: 'Doorgaan met Didi Dorrestijn'." In het debat met Van der Tang over de echtscheidingsambtenaar bleef hij overeind, maar zijn kritische opvattingen over windmolens bij Zeumeren overtuigden niet. ,,Naar onze mening zijn er betere locaties." De drie D's had Westerneng geleend van Pro'98, dat het deze campagne graag over zichzelf heeft als 'Dynamisch, Duurzaam en Dichtbij'. Lijsttrekker Korevaar had het lastig bij de stellingen waarvoor hij mocht opdraven. Zo nam hij het op tegen Pluimers over dorpsreferenda, een onderwerp waarmee vooral Lokaal Belang hoopt te scoren. Veel verder dan de vraag opwerpen wat het door die partij gelanceerde dorpsreferendum nu precies is, terwijl er toch al een gemeentelijk referendum bestaat, kwam Korevaar niet. Eerder had hij al Henk van den Brink van Lijst 8 tegenover zich, over eventuele financiële ondersteuning van boeren die zijn getroffen door de fipronilcrisis. Dat debat ging hem goed af, maar het was opnieuw geen onderwerp waarop Korevaars partij zich onderscheidt. Scherp was wel zijn opmerking in de richting van SGP-er Van der Tang, door in het debat over de horecaoverlast op te merken dat die 'een frame neerzet van een enórm probleem' in het centrum, terwijl dat er in zijn ogen helemaal niet is.

NIET-CHRISTENEN Op deze door de 'geestverwanten' van de SGP (Jongeren) georganiseerde avond, wist Lukas Scheijgrond geen wijfelende SGP-kiezer te overtuigen een overstap naar zijn ChristenUnie te wagen. Het enige waarmee hij zich een beetje van de staatkundig gereformeerden onderscheidde, was zijn opmerking dat Barneveld ook leefbaar moet zijn voor niet-christenen. Tegenover Gerard van den Hengel bleef hij in het debat over sociale woningbouw overeind en met Lijst 8-lijsttrekker Henk van den Brink was hij het vooral eens dat verduurzaming onder agrariërs nodig is. Op dat punt wist Van den Brink zich niet goed te onderscheiden. Ook diens strategie om zich op te werpen als enig beschermer van de door fipronil getroffen pluimveesector kwam onvoldoende uit de verf, vooral omdat hij verwarring zaaide over de vraag of hij zelf wel achter het voorstel stond dat hij ooit indiende om de boeren financieel te ondersteunen.

De lijsttrekkers nemen het dinsdag 13 maart opnieuw tegen elkaar op. Dan is Kulturhus De Essenburcht in Kootwijkerbroek vanaf 20.00 uur het strijdtoneel.