• Gerwin van Luttikhuizen

Deloitte buigt zich over begroting Schaffelaartheater

BARNEVELD Onderzoeksbureau Deloitte krijgt van het Barneveldse college van b. en w. de opdracht om de meerjarenbegroting van het Schaffelaartheater in Barneveld op haalbaarheid te beoordelen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De Barneveldse gemeenteraad wordt op de hoogte gebracht van de criteria op basis waarvan dit onderzoek uitgevoerd gaat worden.

Daarmee geeft het college gehoor aan een door de gemeenteraad ingediende motie om de begroting door een onafhankelijk bureau te laten beoordelen en de raad vooraf te laten weten welke criteria daarbij gehanteerd worden. De raad vroeg het college hierin om een ,,transparant proces'' en specifiek om aandacht voor de continuïteit van de afspraken over zaalgebruik van het theater met de Barneveldse Muziekschool en de Harmonie.

Het bestuur van het Schaffelaartheater heeft tot uiterlijk maandag 1 mei de tijd om met een sluitende meerjarenbegroting te komen, op basis van in maart vastgestelde subsidieverlaging. Eind maart gaf het bestuur in deze krant aan ervan overtuigd te zijn met een goed plan te komen. Subsidieverlaging zou volgens het bestuur deels opgevangen kunnen worden door verdere bezuinigingen én door extra sponsorbijdragen vanuit de Barneveldse samenleving. De ingediende begroting en de beoordeling van Deloitte vormen straks de basis voor subsidieverlening aan het theater voor de periode juli tot en met december dit jaar. De Barneveldse gemeenteraad ging in maart bij meerderheid akkoord met een subsidie-afbouw voor het theater naar 250.000 euro in 2020. Afgelopen jaar ontving het theater nog 445.000 euro exploitatiesubsidie.