• Bas Czerwinski

'Dikke verdubbeling' aantal hennepplantages in Barneveld

BARNEVELD Een verschuiving van drugscriminaliteit van Brabant naar Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel. Deze ontwikkeling signaleert Harrie Wilbrink, teamchef bij de politie Veluwe Vallei Noord.

Fija Nijenhuis

,,We hebben de eerste tien maanden van dit jaar in Barneveld acht hennepkwekerijen ontmanteld. Dat is een dikke verdubbeling ten opzichte van 2015, toen in Barneveld in het hele jaar vier kwekerijen werden aangetroffen.'' Wilbrink baseert zijn uitspraak op informatie uit onderzoeken naar hennepteelt in de regio die de politie dit jaar heeft uitgevoerd. ,,Sommige verdachten die hier zijn opgepakt, staan als inwoners van Brabantse gemeenten geregistreerd. We zien ook dat sommigen die betrokken zijn bij Barneveldse hennepkwekerijen relaties hebben met zogeheten outlaw motor gangs in Brabant.'' Dit zijn motorclubs die bekendstaan om hun verstoringen van de openbare orde, geweld en bedreigingen. Ook houden veel leden zich bezig met zware criminaliteit, zegt de politie.

BOERENBEDRIJVEN Volgens Wilbrink houdt de toename van het aantal ontmantelde hennepkwekerijen in Barneveld dus niet per definitie in dat de exploitanten ook uit Barneveld komen. ,,We zien dat sommigen aangestuurd worden door organisaties die elders gevestigd zijn.''

Niet alleen het aantal ontmantelde kwekerijen in Barneveld is toegenomen, ook zijn er meer meldingen gedaan over verdachte situaties in woningen, bedrijfspanden en leegstaande boerenbedrijven, zegt Wilbrink. ,,In 2015 kregen we acht meldingen over een mogelijke hennepkwekerij, de eerste tien maanden van dit jaar zitten we al op 22.'' De lagere cijfers van 2015 zijn vergelijkbaar met die van 2014, aldus Wilbrink.

WATERBEDEFFECT Naar de oorzaak van de verschuiving van Brabant naar Gelderse plaatsen doet de politie nu onderzoek. Wilbrink heeft al wel een idee wat daaruit komt. ,,De afgelopen jaren was de politie in Brabant sterk gefocust op de aanpak van hennepkwekerijen en georganiseerde drugscriminaliteit. Het lijkt erop dat er daardoor een soort waterbedeffect is ontstaan: druk je aan de ene kant iets in, dan komt er elders iets omhoog. We denken dat het zo is gegaan met het verbouwen van hennep.''

De reden waarom nu juist Gelderse plaatsen in trek zijn, en niet Utrechtse of Zuid-Hollandse, zou te maken kunnen hebben met ,,de landelijke omgeving'' rondom Barneveld, suggereert Wilbrink. ,,Er zijn hier heel veel boerenbedrijven, waarvan een steeds groter aantal leeg staat. Dat trekt drugscriminelen aan. Die denken in rustige gebieden minder in het oog te lopen.''

Overigens waarschuwde de Barneveldse wethouder Aart de Kruijf eerder dit jaar al voor de mogelijke aantrekkingskracht die leegstaande boerenbedrijven zouden kunnen uitoefenen op drugscriminelen.

MEERVOUDIGE AANPAK Wilbrinks politieteam is sinds begin dit jaar extra alert op drugscriminaliteit. ,,We werken samen met gemeente, het Openbaar Ministerie, Nuon, Woningstichting en Belastingdienst in een zogeheten hennepconvenant. Dit betekent dat we meer informatie met elkaar delen en meer onderling afstemmen. Daardoor krijgen we een meervoudige aanpak van deze criminaliteit.''

Het is ook belangrijk dat burgers verdachte situaties melden bij de politie, aldus de teamchef. ,,Tips zijn en blijven zeer welkom, zeker in een omgeving waar panden leeg komen te staan. Dat brengt risico's met zich mee en daarom horen we het graag zo snel mogelijk als er zich verdachte situaties in de omgeving voordoen.''

SCHERPENZEEL EN NIJKERK De stijging van het aantal - meldingen van - hennepplantages in Scherpenzeel en Nijkerk is overigens minder groot dan in Barneveld. In Scherpenzeel kreeg de politie in 2015 drie meldingen van mogelijke hennepplantages en werden er twee aangetroffen. De eerste tien maanden van dit jaar werden er zes meldingen gedaan en trof de politie er vier aan.

In Nijkerk werden zowel in 2015 als in de eerste tien maanden van 2016 zes meldingen van mogelijke hennepkwekerijen gedaan. In 2015 werden er vijf aangetroffen en dit jaar tot nu toe drie.

VEILIGHEIDSPLAN De gemeente Barneveld is op de hoogte van de toename van het aantal hennepkwekerijen, reageert woordvoerder Bertil Rebel. Hij ziet overigens een verband tussen het grotere aantal ontmantelde plantages en het 'Integrale veiligheidsplan' van de gemeente Barneveld. In dat meerjarenplan zijn opsporing van drugscriminaliteit en voorlichting als prioriteiten opgenomen. ,,Er is nu meer aandacht voor.''

De verschuiving van Brabant naar Barneveld en omstreken die Wilbrink ziet, nuanceert Rebel. ,,Er is een verschuiving gaande naar het noorden.'' Hij geeft aan dat de gemeente nauw samenwerkt met de politie bij de aanpak van drugscriminaliteit. ,,We sluiten panden, hebben hiervoor ook beleid opgesteld.''