• Bram van den Heuvel

Donnerschool over moord Romy: ´Dit hadden we niet kunnen voorkomen´

DE GLIND De J.H. Donnerschool in De Glind had de moord op de veertienjarige leerlinge Romy door een leeftijdsgenoot op dezelfde school - in juni vorig jaar - niet kunnen voorkomen. De school heeft, binnen de wettelijke kaders, geen fouten gemaakt. Wel kan de school op bepaalde vlakken maatregelen treffen om het gedrag van leerlingen nog beter te signaleren en analyseren dan nu al gebeurt.

Wouter van Dijk

Dat blijkt volgens directeur-bestuurder Jan Hofman uit een intern onderzoek dat de afgelopen maanden is gehouden door een team van onafhankelijke specialisten. Naar aanleiding van de moord gaf de Raad van Toezicht van de school opdracht tot dit onderzoek, vooral om te weten of de Donnerschool blaam treft in het drama. ,,De algemene conclusie is nu dat we deze vreselijke gebeurtenis niet hadden kunnen voorkomen´´, zegt Hofman. ,,Uit het onderzoek van specialisten blijkt dat wij als school heel veel doen om het gedrag van kinderen in de gaten te houden. Wat er precies in iemands hoofd speelt, dat kun je nooit weten. Op die manier heb je mensen altijd maar voor een klein deel écht in beeld. Met andere woorden, zoiets had op elke school kunnen gebeuren.´´

INTAKEGESPREKKEN Toch blijkt volgens Hofman uit het onderzoek, dat hij overigens om privacyredenen niet vrijgeeft, dat er enkele verbeterpunten zijn. Zo moeten alle leerlingendossiers nog eens goed tegen het licht gehouden en kritisch bekeken worden. ,,Vanuit het onderzoek geven de onderzoekers daarnaast bijvoorbeeld aan, dat het verstandig is om met alle ouders een intake gesprek te houden. Dat gebeurt vanaf nu dus ook met ouders van leerlingen die vanaf de speciaal onderwijsafdeling instromen in het voortgezet speciaal onderwijs, ook als zij al op de Donnerschool zaten. Op die manier kunnen we beter de vinger aan de pols houden wanneer gedrag van leerlingen op school of thuis verandert. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere verbeterpunten. Die pakken we op in een plan van aanpak dat nog vóór de zomervakantie afgerond moet zijn.´´

Hofman benadrukt dat, juist in het speciaal onderwijs, extra veel aandacht is voor signalering van gedrag van leerlingen. ,,Daar zitten we juist heel strak op, we zijn altijd extra alert. Daarom is het ook zo zuur dat juist hier dit drama voltrok.´´

JEUGDDETENTIE De veertienjarige Romy werd begin juni vorig jaar vermoord door een toen veertienjarige Lunteraan, die op dezelfde school zat. In november werd deze jongen veroordeeld tot één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Het Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet nog onderzoek naar een eerdere aanrandingszaak en behandeling van de Lunteraan, die al in juli 2016 in aanraking was gekomen met de politie vanwege een aanranding. Dat onderzoek loopt nog. Vervolgonderzoek naar de Donnerschool is niet meer aan de orde.