• Het kerkgebouw De Hoeksteen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in de Barneveldse wijk Veller.

    Heliflight.nl

Driekwart Barnevelders lid van kerk

BARNEVELD Van alle Barnevelders behoort 73,6 procent tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. 50,4 procent van de Barnevelders gaat minimaal een keer per maand naar de kerk. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die donderdag bekendgemaakt zijn.

Fija Nijenhuis

Het CBS doet regelmatig onderzoek naar geloof en religie bij Nederlanders. Dit jaar zijn voor het eerst per gemeente cijfers bekendgemaakt. Die zijn gebaseerd op de periode 2010-2015.

NIET KERKELIJK In Barneveld zegt 26,4 van de inwoners niet kerkelijk te zijn. 18,3 procent is lid van de Nederlands Hervormde kerk en hetzelfde percentage geldt voor de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 17,7 procent van de Barnevelders is gereformeerd. 5,6 procent van de inwoners is rooms-katholiek. Tot de Islam behoort 3 procent van de Barnevelders.

In Nederland staat Urk bovenaan met het aantal kerkleden: 97,8 procent van de inwoners is aangesloten bij een kerkelijke gezindte.

Een greep uit andere kerkelijke gemeenten dichtbij en verder weg: Bunschoten telt 84,7 procent kerkleden, Renswoude 81,8 procent en Staphorst 80,7 procent. In Scherpenzeel behoort 79,3 procent tot een kerk, in Putten 72,8 procent, in Woudenberg 67,3 procent, in Nijkerk 67,3 procent en in Veenendaal 66,6 procent.

TROUWSTE De landelijke cijfers die het CBS donderdag bekendmaakte gaan alleen over 2015. Daardoor kunnen de landelijke en gemeentelijke cijfers niet goed met elkaar vergeleken worden. Wel is er een duidelijk verschil zichtbaar in de kerkgang. In 2015 bezocht 16 procent van de Nederlanders minimaal één keer per maand een kerk. Daarentegen ging tussen 2010 en 2015 50,4 procent van de Barnevelders minstens een keer per maand naar een dienst.

Gereformeerden waren in 2015 landelijk gezien de trouwste kerkgangers: twee op de drie gaan minstens een keer per maand naar een dienst en meer dan de helft kerkt minimaal een keer per week.

Van de PKN'ers in Nederland gaat 56 procent minimaal eens per maand naar een dienst. Dat percentage is lager bij hervormden (30 procent) en katholieken (17 procent). Van de moslims bezoekt 39 procent regelmatig een moskee.