• Door de afsluiting van de spoorwegovergang bij Harselaar verwacht de gemeente extra drukte op de wegen in Barneveld.

    Gerwin van Luttikhuizen

Drukte op wegen in Barneveld verwacht

BARNEVELD De gemeente zet als het nodig is verkeersregelaars in op de omleidingsroutes die vanaf maandag in Barneveld gelden vanwege de aanleg van de Harselaartunnel. De Stationsweg ter hoogte van de spoorwegovergang is vanaf 2 januari twee jaar dicht voor al het verkeer.

Fija Nijenhuis

Rechtstreeks van Voorthuizen via de Stationsweg naar Barneveld rijden, of andersom, is er straks niet meer bij. De gemeente heeft aan de oostkant en aan de westkant van het dorp omleidingsroutes ingesteld. Die zullen zowel door auto's als door vrachtverkeer worden gebruikt.

De gemeente verwacht drukte en hinder voor het verkeer. Automobilisten moeten rekening houden met langere wachttijden bij kruispunten en rotondes. Ook voetgangers en fietsers zullen langer moeten wachten om een weg te kunnen oversteken. ,,Waar mogelijk proberen we bij te sturen, bijvoorbeeld door verkeersregelaars in te zetten of extra borden te plaatsen. Het is echter niet te voorkomen dat de afsluiting van de Stationsweg voor drukkere verkeersstromen zorgt op andere wegen en dus flink merkbaar zal blijven'', aldus de gemeente in een nieuwsbrief aan omwonenden en andere betrokkenen.

MINDER COMFORTABEL Voor Barnevelders die bij de spoorwegovergang wonen, betekent de afsluiting een vermindering van verkeerslawaai. Daar komt alleen wel bouwlawaai voor in de plaats. ,,We wonen hier al 47 jaar bij het spoor, dus we zijn wel wat gewend'', zegt Ria Schreuder in haar woning aan de Wencopperweg. Zij en haar man kijken uit op het spoor. ,,Bouwlawaai vind ik niet erg. Ik zal wel het geluid van de auto's missen. Straks gaat de benzinepomp aan de andere kant van het spoor ook nog weg. Dat vind ik heel erg. Het is zo makkelijk om als je iets vergeten bent even daar langs te gaan. Een winkeltje op Harselaar zou mooi zijn. Er wonen hier best veel mensen.''

,,Het leven hier wordt minder comfortabel'', stelt haar man Pim Schreuder vast. ,,We zeggen altijd: we wonen hier in het centrum van Barneveld. We hebben de trein dichtbij, de bus rijdt langs en de vliegtuigen komen over.'' ,,Ja'', knikt zijn vrouw ,,al dat leven om ons heen, daar genieten we gewoon van.''

Grotere problemen heeft het echtpaar Schreuder met de Harselaartunnel op zich. ,,We worden daardoor verschrikkelijk in een hoek gedrukt.'' Letterlijk, bedoelt Ria Schreuder. ,,We kunnen straks geen kant meer op. We missen echt een paadje voor voetgangers over de tunnel, dus langs het spoor. Even de Stationsweg oversteken is er niet meer bij. Ook de treinreizigers moeten straks omlopen en ook de bushaltes worden verder weg geplaatst.''

,,Een voetpad over de tunnel kon niet volgens de gemeente'', zegt haar man.

Beiden zijn blij dat de Wencopperweg de komende twee jaar open blijft voor bestemmingsverkeer. ,,Maar de gemeente heeft wel gezegd dat als daar te veel sluipverkeer komt, ze 'm volledig afsluiten. Dat zou jammer zijn, want we gaan nog wel eens naar vrienden verderop. We moeten dan een enorme omweg nemen om daar te komen.''

DUBBELZUUR Voor Gert Huisman, eigenaar van het verhuurbedrijf Skippy-Rent, zou een volledige afsluiting van de Wencopperweg dramatisch zijn. ,,Gelukkig blijft de weg dus open voor mensen die hier moeten zijn. Als dat anders wordt, kunnen de komende twee jaar voor ons heel tragisch gaan verlopen.'' Skippy-Rent heeft veel klanten op Harselaar en in Voorthuizen, vertelt Huisman. Het bedrijf verhuurt voornamelijk machines aan bouw- en industriebedrijven.

Huisman noemt de afsluiting van de spoorovergang ,,dubbelzuur''. ,,We zaten hier eerst in een boerenschuur, in een 'gedoogsituatie'. Een paar jaar terug hebben we veel geïnvesteerd en is het bestemmingsplan op akkoord van de gemeente gewijzigd. Nu zitten we anderhalf jaar in ons nieuwe pand en gooien ze de boel dicht.''

De komende maanden worden spannend voor Skippy-Rent. ,,Ik heb begrepen dat als er te veel verkeer gebruik gaat maken van de Wencopperweg of als er onveilige verkeerssituaties ontstaan, de gemeente alsnog een 'fysieke afsluiting' instelt. Dan komt er een toegangspaal. Bewoners krijgen dan een kaartje zodat ze kunnen doorrijden. Maar daar heb ik niks aan: ik kan niet al m'n klanten een kaartje gaan geven.''

Huisman heeft nog een aantal ontmoedigingsmaatregelen voorgesteld aan de gemeente: ,,Stel een lagere maximumsnelheid in op de Wencopperweg of leg blokken neer waar men omheen moet rijden. Maar met die suggesties is niks gedaan.''

DICHTSLIBBEN Skippy-Rent zal niet alleen onbereikbaar zijn voor klanten als de Wencopperweg alsnog dicht gaat, ook de bedrijfskosten zullen fors stijgen. ,,We hebben hier tien vrachtwagens staan. Als die in Voorthuizen moeten zijn, moeten ze straks via Barneveld rijden. Dat kost zowel extra tijd als extra brandstof.''

Huisman denkt dat de omleidingsroutes in Barneveld snel zullen dichtslibben nu al het vrachtverkeer daar ook gebruik van moet maken. ,,Ik vraag me bijvoorbeeld af hoe het allemaal zal gaan bij het hulpverleningscentrum aan de Thorbeckelaan als al die vrachtwagens daar langs moeten.''

Van de Harselaartunnel op zich heeft Skippy-Rent geen last, zegt Huisman. ,,Maar voordat die in gebruik genomen wordt, zijn we alweer twee jaar verder.''