• Bram van den Heuvel

Eén molen is genoeg, vinden ze in Terschuur

BARNEVELD Als een ambtenaar niets had gezegd, had Robert de Goeij uit Terschuur van niets geweten. Maar de Barneveldse ambtenaar vertelde hem wél dat de provincie Gelderland windmolens wil toestaan in het gebied waar hij woont. De Goeij ging op onderzoek uit en vond na grondig speuren het voorstel, een klein onderdeel in een omvangrijk ambtelijk stuk. ,,Hoezo transparant bestuur? Hoe moet je hiervan als gewone burger nou weten?'' Hij tekende bezwaar aan. En hij is niet de enige.

Fija Nijenhuis

Wie vanuit Barneveld richting Terschuur gaat en op de idyllische mini-driesprong links afslaat, in plaats van rechtdoor rijdt naar het dorp, komt uit bij de monumentale molen Den Olden Florus én de woning van Robert de Goeij en zijn gezin. ,,Het is een mooie omgeving, he'', zegt De Goeij op het erf bij zijn huis. ,,We zijn niet de enigen die dat vinden: er komen hier veel toeristen. De molen is geregeld in bedrijf, wat uitzonderlijk is tegenwoordig. Er is ook een winkeltje bij waar biologisch meel wordt verkocht.''

De Goeij is dan ook niet enthousiast over de mogelijkheid dat er in zijn tuin een windmolen verschijnt. Niet letterlijk in zijn tuin natuurlijk, maar toch. Als het aan de provincie ligt, is het landelijke gebied rondom Terschuur een geschikte plek voor windturbines. Feitelijk is het hele gebied bij en rond het dorp kansrijk in de ogen van de provincie. Er is ruimte (want veel natuur) én veel wind. Het dorp wordt namelijk doorsneden door de snelweg A1. En dus stipten provinciemedewerkers een aantal plekken ónder de A1 aan als geschikte windmolenplek - het gebied waarin De Goeij woont - en een aantal plekken bóven de snelweg, bij het dorp Terschuur.

,,Ik vraag me af of ze bij de provincie weten dat hier een zeldzame, monumentale molen staat'', zegt De Goeij schamper. ,,Of hebben ze alleen op Google Earth gekeken?'' Hij staat niet alleen in zijn onvrede. Een kleine twintig bezwaren, voornamelijk van Terschuurders, is richting provincie gegaan. Ook De Goeij en Plaatselijk Belang van Zwartebroek en Terschuur hebben hun mening laten weten in deze zogeheten zienswijzen. Eind januari besluiten Provinciale Staten over de geactualiseerde Omgevingsvisie, waarvan nieuwe windmolenlocaties onderdeel zijn.

MOLENBIOTOOP De bezwaren van de Terschuurders komen erop neer dat ze geen aantasting willen van het landschappelijke en groene karakter van de omgeving. ,,Dat hebben we ook opgenomen in ons nieuwe dorpsplan'', zegt voorzitter Gijs Jan Berkhof van Plaatselijk Belang. ,,We zijn niet tegen groene energie, maar wel tegen aantasting van het landschappelijke karakter van ons dorp. Waarom komen er geen windmolens in gebieden die toch al een industrieel karakter hebben? Een windturbine is een soort energiecentrale en is daar dus meer op zijn plek dan in landelijk buitengebied.''

Windmolens tasten ook het leefgebied van allerlei dier- en vogelsoorten aan, zeggen De Goeij en Berkhof. ,,Daarnaast zijn we nu een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied voor toeristen. Dat willen we graag zo houden'', aldus Berkhof. ,,Bovendien heeft de gemeente gezegd dat er binnen een straal van vierhonderd meter van een molen, dus ook van Den Ouden Florus, geen bouwwerken geplaatst mogen worden. Die verstoren namelijk de turbulentie.''

Beiden wijzen erop dat de provincie en de gemeente Barneveld verschillende ideeën hebben over de beste locatie voor windmolens rond Barneveld. De gemeente heeft drie mogelijke plekken aangewezen: het verstedelijkte gebied inclusief Harselaar, het gebied ten oosten van de A30 en het gebied ten westen van de A30. ,,Dat is dus deze omgeving, waar ook de provincie naar kijkt'', zegt Berkhof. ,,Alleen heeft Barneveld gezegd dat ze van de drie locaties dit gebied landschappelijk gezien het minst kansrijk vindt voor windenergie. Kennelijk denken provincie en gemeente er dus niet hetzelfde over.''

NOK-TURBINES Overheden hebben belang bij windmolens in hun gebieden, omdat ze moeten voldoen aan - landelijke - afspraken die hierover zijn gemaakt. Zo moet er in Gelderland in 2020 voor 230 megawatt aan windenergie worden opgewekt. Op dit moment is daarvan 83 megawatt gerealiseerd of in voorbereiding. En Barneveld heeft het doel om in 2020 20 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Met zonne-energie alleen halen zowel provincie als gemeente die doelen niet. Windenergie levert relatief veel meer op. Door grondeigenaren subsidies te bieden voor het beschikbaar stellen van ruimte voor windmolens, hopen overheden op interesse. Het idee is dat bedrijven de windmolens financieren en hun investering terugverdienen met de energie die wordt opgewekt.

,,Ik kan me voorstellen dat het voor agrariërs een mooie extra inkomstenbron is'', zegt De Goeij. ,,Maar er zijn ook andere technieken waarmee je windenergie kunt opwekken. Nok-turbines bijvoorbeeld: een kleine turbine op het dak van een huis of stal. Die heeft veel minder impact op de omgeving. De technieken en mogelijkheden op dit gebied gaan zeer snel.''

,,We zien echt de noodzaak van duurzame energie'', zegt Gijs Jan Berkhof van Plaatselijk Belang. ,,Maar als we zouden moeten kiezen, hebben we in dit gebied liever een laagbijdegrond-zonneveld dan een windmolen van 150 meter hoog.''

ZELF AFWEGING De gemeente Barneveld is ervan op de hoogte dat verschillende inwoners bezwaar hebben tegen het plan van de provincie. ,,Veel mensen denken dat er nu windturbines rond Terschuur komen'', zegt woordvoerder Bertil Rebel. ,,Maar de gemeente maakt uiteindelijk zelf de afweging om ergens wel of geen windturbines te plaatsen. Barneveld moet, als er een voorstel wordt ingediend, beslissen of zij hieraan wil meewerken. Er zijn bij ons nog geen concrete plannen bekend voor windmolens in het gebied rond Terschuur.''

De gemeente heeft geen reactie naar de provincie gestuurd, omdat het Gelderse beleid volgens Rebel niet tegenstrijdig is met het gemeentelijke beleid: ,,De raad heeft aangegeven dat de gebieden ten oosten en ten westen van de A30 kansrijke locaties zijn voor windenergie, maar dat in eerste instantie alleen gezocht moet worden in het gebied ten oosten van deze snelweg.''

Volgens Rebel is de gemeente niet in gesprek met de provincie over mogelijke locaties voor windenergie.