• Wethouder Leon Meijer.

    Gemeente Ede

Ede wint internationale Food Award

EDE Gemeente Ede heeft een internationale Food Award gewonnen. Food-wethouder Leon Meijer nam vrijdag de Milan Pact Award in ontvangst op een congres in Valencia. ,,Ede heeft sinds 2015 een geintegreerde aanpak om voeding onder de aandacht te brengen'', aldus de jury. ,,Er is budget voor beschikbaar, er zijn mensen die zich specifiek met dit onderwerp bezig houden en daarmee is Ede een succesvoorbeeld voor andere regio's.''

Het Milan Pact is een samenwerkingsverband van meer dan 150 steden wereldwijd die zich richten op een goede en gezonde voedselvoorziening van hun burgers. Ede is daar sinds dit jaar ook bij aangesloten. De Food Award is een erkenning voor Ede en de regio FoodValley. Hier wordt daadwerkelijk gewerkt aan gezonde voeding, aan voedselproductie die innovatief is en toekomstwaarde heeft.

Het boerenechtpaar van de Remeker kazen ruikt elke dag de stront van hun koeien. Zo weten ze zeker dat er geen antibiotica in hun kazen zit. Met de Universiteit Wageningen ontwikkelden zij hun 'schone' kazen, zonder antibiotica dus. Het ziekenhuis van Ede, 'het voedselziekenhuis van Nederland', levert gezonde voeding aan patiënten. Het gebruik van geneesmiddelen wordt erdoor teruggedrongen. Voeding als preventief medicijn. De scholen hebben eigen moestuinen en de leerlingen krijgen voedselonderwijs met heuse 'smaaklessen'. In de voetbalkantines van Ede serveren ze andere snacks.

,,Hoog en goed spelen kan alleen als je ook gezond eet'', aldus wethouder Leon Meijer. Het trok sportclubs over de streep. Leon Meijer is de eerste Voedsel-wethouder van Nederland. Deze week is hij in Valencia om daar tussen 157 andere steden als Milaan en Bogota de prijs op te halen voor het voedselbeleid dat de gemeente Ede op de kaart zet.

,,We willen gezonder leven, we moeten ons voedsel duurzamer produceren, we moeten steeds meer monden voeden en ze beter, diverser voeden. Wereldwijd gaan er inmiddels meer mensen met obesitas dan met honger naar bed'', aldus Leon Meijer.

REGEERAKKOORD Het belang van goed voedsel en van voedselveiligheid wordt ook in het Regeerakkoord ingezien. ,,De FoodValley en haar doeleinden staan er met zoveel woorden in, een belangrijke mijlpaal. Voor gezond voedsel liggen er enorme kansen voor onze economie en het bedrijfsleven, daarom wordt het genoemd als één van de drie speerpunten in het nationale topsectorenbeleid'', aldus Voedsel-wethouder Leon Meijer.

Met de wetenschap vanuit de Universiteit van Wageningen, de bedrijven Vika en Nizo en nieuwkomers als BioNext en FoodInspiration op het World Food Center, de smaaklessen en de eigen moestuin op scholen, de samenwerking met het ziekenhuis, het veranderen van het voedingspatroon van thuiswonende ouderen in het 'Pro-Muscle' project waardoor ze minder afhankelijk van medicijnen worden, wil de gemeente een doorbraak naar gezonde voeding realiseren.

SAMENWERKINGSVERBAND Dat is ook de erkenning van de Milan Pact Award die Leon Meijer vrijdag in Valencia namens hen in ontvangst nam. Het Milan Pact is een samenwerkingsverband van meer dan 150 steden wereldwijd die zich richten op een goede en gezonde voedselvoorziening van hun burgers. Die opgave wordt door de toenemende verstedelijking steeds complexer. Binnen het Milan pact worden initiatieven gelanceerd en ervaringen gedeeld, zoals urban farming en de innovatie van de voedselproductie en nu ook het lokale voedselbeleid van de gemeente Ede, om zo de voedselzekerheid en -veiligheid ook in de toekomst te waarborgen.

Ook het regeerakkoord gaat specifiek in op de FoodValley. ,,Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland'', aldus Meijer. ,,Het topsectorenbeleid moet zich gaan richten op landbouw, water, voedsel, duurzaamheid. Het nieuwe kabinet wil initiatieven ondersteunen die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals citylandbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij. Bij de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in Europa meer gericht zijn op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid.''

GROTE UITDAGING ,,In het Regeerakkoord ligt een grote uitdaging die veel verder gaat dan de FoodValley en de gemeente Ede'', vervolgt Leon Meijer. ,,We moeten dit beleid verder brengen richting de landelijke gemeenteraadsverkiezingen en binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gezonde burgers in gezonde gemeenten is het devies. We moeten de komende tijd samen met meer partijen en de andere overheden aan de slag met het kabinet om deze teksten van het Regeerakkoord om te zetten in acties en daden. Zo blijven we met onze moderne voedselproductie koploper in de wereld.''