• Lex van Lieshout

Eigenaren Chickfriend op vrije voeten

BARNEVELD De eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend mogen het strafrechtelijk onderzoek naar hun handelen in de fipronil-zaak in vrijheid afwachten. Dat oordeelde de raadkamer van de rechtbank Overijssel woensdag.

De raadkamer oordeelt dat er geen gronden meer zijn om de twee verdachten langer vast te houden en heeft de voorlopige hechtenis opgeheven. Om verdachten in voorlopige hechtenis te nemen of om deze te verlengen moeten er voldoende ernstige bezwaren en gronden zijn. Dat betekent ten eerste dat het Openbaar Ministerie een gegronde verdenking moet hebben van een strafbaar feit. Dit is naar het oordeel van de rechtbank nog steeds het geval.

Ten tweede moeten er gronden zijn. Gronden voor voorlopige hechtenis zijn bijvoorbeeld het belang van het lopende onderzoek, de vrees voor herhaling of het feit dat er sprake is van een geschokte rechtsorde. De rechtbank oordeelt dat die gronden niet langer aanwezig zijn.

FIPRONIL Het Openbaar Ministerie verdenkt de twee bestuurders van het ontsmettingsbedrijf ervan dat zij het bestrijdingsmiddel fipronil hebben gebruikt bij pluimveebedrijven in Nederland en dat zij daarmee de volksgezondheid in gevaar hebben gebracht. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biocide.