• Lex van Lieshout

Eis: jeugddetentie en jeugd-tbs voor achterlaten molotovcocktails

VOORTHUIZEN Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft achttien maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugd-tbs) geëist tegen een 19-jarige Voorthuizenaar. De man wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar juli op twee momenten brandende molotovcocktails bij een woning in Huinen heeft achtergelaten. Het huis werd bewoond door onder meer zijn ex-vriendin en hun 1-jarige zoontje.

De verdachte kon volgens de officier moeilijk omgaan met het gegeven dat de relatie met zijn ex-vriendin was beëindigd, maar dat er een blijvende verbinding was tussen hem en haar door hun kindje. ,,Verdachte was boos, gefrustreerd en wilde van de situatie af. Hij wilde zijn kind dood hebben", aldus de officier van justitie.

Op 17 juli 2017 liet de man drie brandende flessen met benzine achter bij de woning, waar op dat moment zijn ex-vriendin en zijn zoontje sliepen. De brand bleef beperkt in omvang en de flessen gingen niet kapot, waardoor geen schade aan de woning ontstond. Op 22 juli 2017 deed hij hetzelfde, toen met twee flessen benzine. Eén fles ging die dag wél kapot, waardoor het vuur zich kon uitbreiden en er schade aan de woning ontstond.

VOORBEDACHTE RADE De man wordt twee keer poging tot moord ten laste gelegd. Volgens de officier van justitie is sprake van voorbedachte rade. ,,Er kan niet anders dan worden geconcludeerd dat verdachte zich op veel momenten heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit." Daarnaast wordt de man poging brandstichting en brandstichting ten laste gelegd, voor zijn acties op respectievelijk 17 en 22 juli.

Over de verdachte is een psychiatrisch en een psychologisch rapport opgesteld. ,,Deskundigen noemen de man 'kwetsbaar' en komen tot de vaststelling dat hij ten tijde van de aan hem verweten strafbare feiten verminderd toerekeningsvatbaar was", zegt de officier, die deze conclusie overneemt.

JEUGDSTRAFRECHT Deskundigen adviseren mede daarom toepassing van het jeugdstrafrecht. ,,Gezien de persoonlijkheidsproblematiek, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de gegeven adviezen door de psychiater, psycholoog en reclassering, bestaat er naar mijn oordeel voldoende aanleiding het jeugdstrafrecht toe te passen", aldus de officier van justitie.

Het OM acht een voorwaardelijke PIJ-maatregel een passende straf. ,,Aan deze maatregel dienen bijzondere voorwaarden te worden gekoppeld. Een intensieve en langdurige behandeling in diverse vormen is nodig om vorming van een persoonlijkheidsstoornis te voorkomen en toename van het aanwezige recidiverisico tegen te gaan", aldus de officier. De ernst van de strafbare feiten is volgens haar dusdanig dat naast de PIJ-maatregel ook een jeugddetentie van 18 maanden op zijn plaats is.

,,Voor de getroffen familie geldt dat de schrik, angst, onrust en gevoelens van onveiligheid er nog steeds inzitten", besluit de officier. Om hen zoveel mogelijk bescherming, veiligheid en rust te bieden vraagt de officier de rechtbank om contactverboden en een locatieverbod op te leggen. De rechtbank in Arnhem doet over twee weken uitspraak.