• Archieffoto bakker Jaap van der Veer.

    ...

'Er moet gewoon nú geld komen voor deze kippenboeren'

BARNEVELD ,,Heel mooi, die handtekeningenactie van de Barneveldse Gea van Maanen als een schreeuw om aandacht voor de door de fipronil-affaire zwaar getroffen pluimveehouders. Maar waar het nú op aankomt, is dat we concreet geld inzamelen. Laten we daar nu op lokaal of regionaal niveau met elkaar de schouders onder zetten.''

Wouter van Dijk

Aan het woord is Jaap van der Veer, bekende bakker in Barneveld. Vrijdagavond deelde hij het verhaal uit de Barneveldse Krant van die dag, over de actie van Van Maanen, via Facebook en riep tegelijk op tot een financiële actie vanuit de samenleving. ,,En dat heb ik geweten. Het artikel is inmiddels ruim 1700 keer gedeeld'', zegt Van der Veer. ,,Dat is voor mij een behoorlijk duidelijk signaal: we moeten nu de koe bij de hoorns vatten.''

HANDTEKENINGEN De actie van Van Maanen, waarover deze krant vrijdag schreef, is bedoeld om binnenkort zo veel mogelijk handtekeningen te verzamelen onder een petitie, gericht aan politiek Den Haag. Inhoud van de petitie kort door de bocht: De pluimveehouders die door de nasleep van de fipronilcrisis het hoofd niet meer boven water houden, moeten zo snel mogelijk financiële steun krijgen. ,,De boeren zitten met torenhoge kosten, komen om in de regelgeving, maar tegelijkertijd komt er geen cent aan inkomsten binnen'', aldus Van Maanen. ,,En het vooruitzicht stemt somber. Al het extra werk dat op hen afkomt. Denk aan het schoonmaken van de stallen, het ruimen van de kippen, het afvoeren van de eieren en de mest. En dan de tests om te onderzoeken of de stallen écht goed schoon zijn.''

Van der Veer heeft naar eigen zeggen respect voor de actie van Van Maanen, maar het gaat hem niet ver genoeg. ,,Kijk, handtekeningen overhandigen aan de bewindslieden in Den Haag, dat is natuurlijk een goed signaal, maar ik zie nog niet zo snel in hoe de boeren daarmee geholpen zijn. De bewindslieden die er nu zitten, zitten er straks met het aantreden van het nieuwe kabinet niet meer, dus het is maar de vraag wat we van ze moeten verwachten.''

BREED GEDRAGEN Veel concreter is het daarom wat hem betreft om een bankrekening te openen als een soort crisisactie. ,,En dat gaan we doen ook, daar ben ik zeker van!'' We, want Van der Veer wil het niet alleen doen. ,,Ik vind het belangrijk dat zo'n actie breed gedragen wordt in de samenleving. Dus ik ga belangrijke organisaties en personen benaderen om te vragen of ze deze inzamelingsactie willen ondersteunen, zodat het signaal sterker wordt.'' In de eerste plaats denkt hij erover LTO in te schakelen, evenals andere belangenorganisaties. ,,Maar te denken valt ook aan bekende Barnevelders die dit initiatief mede willen ondersteunen.''

Van der Veer: ,,Het wordt tijd dat we als lokale samenleving een krachtige vuist maken en deze getroffen pluimveehouders niet in de kou laten staan.'' Vorige week vergaderde de Barneveldse gemeentepolitiek ook over een wijze waarop vanuit de politiek iets gedaan kan worden voor de sector. Dit nadat raadslid Henk van den Brink (SGV) opperde onder de 25 getroffen bedrijven in de gemeente Barneveld een bedrag van 150.000 euro te verdelen.

De petitie van Van Maanen is ondertussen inmiddels door bijna 3300 sympathisanten ondertekend.