• schaffelaartheater

    Foto Fortgens

Extra subsidie voor Schaffelaartheater

BARNEVELD Het Schaffelaartheater in Barneveld krijgt bijna twee ton extra subsidie per jaar, plus een eenmalige lening van een half miljoen euro om tekorten aan te zuiveren. Dat is althans het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Daarvoor moet het theater wel aan de slag om zelf meer geld te verdienen én uit te sparen.

Wouter van Dijk

Daarmee stelt het college voor het subsidiebedrag te verhogen tot 445.000 euro structureel per jaar. De Barneveldse gemeenteraad moet zich hier nog over uitspreken. Het subsidiebedrag wordt met dit plan verder verhoogd dan in juni voorgesteld werd, omdat volgens het college in eerdere berekeningen kosten voor langdurig onderhoud in het theater niet waren meegenomen. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het theater door liquiditeitsproblemen afstevende op nieuwe tekorten.

OVER HET RANDJE Volgens wethouder Eppie Fokkema is de nieuwe subsidieverhoging te rechtvaardigen. ,,Feitelijk gezien heeft dit theater de afgelopen jaren gewoon te weinig subsidie ontvangen om normaal te kunnen draaien, waardoor men elke keer over het randje scheerde.'' Het theater ontving gemiddeld vier euro subsidie per inwoner, dat wordt nu zeven euro, terwijl het gemiddelde bij vergelijkbare theaters elders in het land op elf euro ligt.

Onder het collegevoorstel ligt een verbeterplan van het theater, met ambities om extra inkomsten en besparingen te realiseren. Bestuursvoorzitter Jan Slot van het theater licht dat verbeterplan toe: ,,Waarbij het er vooral om gaat dat we meer grip krijgen op de exploitatie, risico´s afdekken en meer sponsorgeld binnenhalen.'' Nu nog ontvangt het theater jaarlijks ongeveer 45.000 euro aan sponsoring, dat moet op termijn doorgroeien naar een ton per jaar. Directeur Henk Moes: ,,Het voorstel van het college om nu het verlies te dekken met de eenmalige lening, zorgt volgens ons voor vertrouwen bij bedrijven die eerder terughoudend waren.'' Over het terugbetalen van de lening moeten nog afspraken gemaakt worden.

RISICOVOORSTELLINGEN Een externe expert onderzoekt bovendien momenteel hoe het theater het aantal commerciële verhuringen kan vergroten. Op dat vlak zou per jaar 20.000 tot 30.000 euro extra verdiend kunnen worden. Voorstellingen met een bepaald risico worden daarnaast geschrapt, in brede zin gaat het theater ook minder voorstellingen aanbieden. Moes: ,,We hebben op een gegeven moment boven de honderd voorstellingen per jaar gezeten, dat is gewoon te veel. Er is een grens aan wat je in een regio kunt bieden. Ons doel is nu 85 tot 90 voorstellingen per jaar.'' Het zijn vooral de artistieke en complexere voorstellingen, bijvoorbeeld toneel, die een minder grote rol moeten gaan spelen. Moes: ,,Met daarbij wel de kanttekening dat we ervoor waken dat het aanbod breed blijft.'' De bezettingsgraad van de grote zaal moet naar gemiddeld zestig procent, nu ligt dat nog rond de 54 procent. In onderhandeling met de impresariaten valt volgens hem ook nog een verbeterslag te maken. ,,Denk aan tickettoeslagen, maar ook aan praktische zaken als planning van twee voorstellingen tegelijkertijd, zodat je personeelskosten drukt en het inlassen van pauzes. Een pauze levert gauw duizend euro aan horeca-inkomsten op.''

ONTMOETINGSPLAATS Het verbeterplan omvat ook een afspraak waarbij het theater zijn rol verantwoordt als culturele ontmoetingsplaats voor Barneveld. Moes: ,,Zie het als een onderbouwing voor datgene wat de samenleving voor het geld terugkrijgt. We bieden ruimte aan de Harmonie en de muziekschool en zoeken sinds twee jaar steeds meer de samenwerking op met de lokale samenleving als het gaat om kunstzinnige en artistieke evenementen. Met name muziekonderwijs in samenwerking met de scholen is daar een mooi voorbeeld van.'' Muziekschool en Harmonie maken samen jaarlijks 180 keer per jaar gratis gebruik van een zaal van het theater. Slot: ,,Dat is een afspraak uit 2011 die we niet kunnen wijzigen. We kunnen de school en de vereniging geen zaalhuur opleggen, dat kunnen ze ook niet betalen.'' De gemiste opbrengsten hierdoor zijn berekend op ongeveer 75.000 euro per jaar.

Ook op een ander vlak wil het theater meer contact met de samenleving, via de Vrienden van Jan, particulieren die het theater steunen met een jaarlijkse bijdrage. In de eerste jaren telde het theater ruim 700 vrienden, nu zijn dat er nog ongeveer 430. Bestuurslid Cees Hoogeveen: ,,Ons doel is snel weer honderd vrienden terug te vinden.''

VERANTWOORDING In het verbeterplan is ook een investering opgenomen van 15.000 euro per jaar om de financiële functie uit te breiden met één dagdeel. Afspraak is dat het theater om de drie maanden financiële verantwoording aflegt aan de gemeente. De Barneveldse gemeenteraad buigt zich dinsdag 11 november over het voorstel en het verbeterplan.