• import

Fijnstofprobleem bij twee boeren opgelost

BARNEVELD De gemeente Barneveld heeft geen veehouderijen meer die te veel fijnstof uitstoten. Vorig jaar noteerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vier overtredingen bij twee boerenbedrijven in de gemeente. Die zijn het afgelopen jaar opgelost. Nederland telde vorig jaar nog 29 veehouderijen waar in totaal 35 overschrijdingen werden geconstateerd. Die lijst is teruggebracht tot 17 bedrijven en 23 overtredingen. De twee Barneveldse veehouderijen voldoen inmiddels aan de norm.

Jannes Bijlsma

Het ministerie laat niet weten om welke veehouderijen in Barneveld het gaat. Wel is duidelijk dat één van de twee sinds de laatste overtreding een warmtewisselaar in een bestaande stal in gebruik heeft genomen en een combinatie van strooiselschuiven met een warmtewisselaar in twee verlengde bestaande stallen. Met het strooiselschuifsysteem houdt de pluimveeboer de laag strooisel in de stal dun. Fijnstof komt vooral vrij bij een dikke laag strooisel. Al deze maatregelen hebben inmiddels tot twintig procent extra emissiereductie geleid. Daarnaast doet deze veehouder mee met een pilot van het vorig jaar in Barneveld opgerichte Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij (PEV), waarbij verschillende nieuwe technieken worden getest om fijnstof af te vangen. Hij heeft een van deze nieuwe technieken tijdelijk in een bestaande stal geïnstalleerd. Als die goed presteert en de veehouder deze blijvend actief houdt, neemt de uitstoot naar verwachting nog verder af. Bij de andere veehouderij waar te veel fijnstof werd uitgestoten is sinds de overtredingen een reductie van dertig procent bereikt, zo laat het ministerie weten. Dit komt door een toepassing van een strooiselschuif en een droogfilterwand in een bestaande stal. Een toename van luchtverontreiniging leidt tot een zorgwekkend gezondheidsrisico voor bijvoorbeeld omwonenden van pluimveebedrijven. Dit omdat te hoge concentraties fijnstof kunnen leiden tot bijvoorbeeld longontsteking, maagdarminfecties en huidinfecties. In 2016 werd duidelijk dat de totale fijnstofgehalte in de lucht in de Gelderse Vallei veel hoger is dan gemiddeld in Nederland. Aan het eind van dat jaar stelden de gemeenten binnen de Regio FoodValley - waaronder Barneveld - samen met de provincie Gelderland, sectorpartijen van veehouderijen en kennisinstellingen al het Manifest Gezonde Leefomgeving op. Hierin spraken zij af de leefomgeving rondom veehouderijen versneld te willen verbeteren. De gemeenten Barneveld, Renswoude en Scherpenzeel vertaalden dit manifest in een zogenoemd interimbeleid voor vergunningverlening. Dit houdt in dat veehouderijen die een vergunning aanvragen voor een nieuwe stal extra voorwaarden voor fijnstofreductie krijgen opgelegd aan zowel die nieuwe als de bestaande stallen van die veehouderij. De eerste resultaten daarvan zijn nu zichtbaar.

Aan het eind van dit jaar worden de eerste officiële meetresultaten van het PEV gepresenteerd van de nieuwe technieken die fijnstof moeten afvangen. Projectleider Jan Workamp liet vorige maand in deze krant optekenen de eerste metingen van de innovaties 'bemoedigend' te vinden. Hij sprak de verwachting uit dat met het uitbreiden van het aantal nieuwe technieken dat pluimveehouders kunnen gebruiken, de uitstoot ook echt wordt gereduceerd.