• Heliflight.nl

'Financiële gevolgen Burgtdeal onduidelijk'

BARNEVELD De Barneveldse gemeenteraad wil snel meer duidelijkheid over de financiële gevolgen van de te sluiten overeenkomst tussen de gemeente en Ontwikkelings Maatschappij Barneveld (OMB) over verdere ontwikkeling van woonwijk De Burgt II.

Hans-Lukas Zuurman

Wethouder Aart de Kruijf belooft daarom binnen een week met een memo te komen die meer licht in de duisternis moet werpen, zo werd dinsdagavond duidelijk tijdens de raadscommissie Bestuur.

Gemeente en OMB, die bestaat uit weg- en waterbouwer Vink en bouwbedrijf Van den Mheen, verkeren al enkele jaren in een patstelling over hoe het verder moet in De Burgt II.

Het geschil gaat over de vraag hoe de door beiden in 1998 gesloten samenwerkingsovereenkomst gelezen moet worden. De rechter staat op het punt een eerste uitspraak te doen in een door Vink aangespannen bodemprocedure. En daarom besloten partijen elkaar toch weer op te zoeken. Dit omdat de juridische weg anders wel erg lang dreigt te worden. Het resultaat is een aanvullende overeenkomst die volgens De Kruijf veel meer 'aangescherpte kaders' biedt voor de bouw van de woonwijk. Deze krant besteedde recent reeds uitgebreid aandacht aan de inhoud daarvan.

De politiek stelde dinsdag uiteindelijk vast dat ze vooral nog informatie mist over de financiële gevolgen van de overeenkomst. Als die er niet snel komt, kan men komende raadsvergadering geen afgewogen besluit nemen, zo werd duidelijk. Zowel Pro'98 als ChristenUnie drongen aan op een memo waarin alle ,,voor- en nadelen'' van de overeenkomst voor de partners in De Burgt worden genoemd. ,,Maak het zo concreet mogelijk'', opperde Pro'98-fractievoorzitter Monique Rosbergen. De Kruijf beloofde daarop een ,,globaal overzicht''. CDA-raadslid Ariën Appeldoorn voegde eraan toe dat hij dan ook wil zien wat de claim zou zijn als een van de partijen bij de rechter zou winnen. ,,Geef dan ook - mogelijk in vertrouwen - aan wat het keerpunt was dat u deed besluiten te willen stoppen met de juridische procedure.'' Schuring sloot zich daarbij aan. Fractievoorzitter Jan-Willem van den Born (VVD) onderstreepte: ,,Maak een worst-case scenario. Stel dat dit niet doorgaat, er komt een rechtszaak, wat is dan de situatie?''

De Kruijf waarschuwde dat ,,het invullen van claims'' volgens hem ,,fantasie'' betreft. ,,Ik vind het heel ingewikkeld om al die scenario's in het openbaar te behandelen. De schade zou heel groot zijn als de overeenkomst niet doorgaat.'' Rosbergen: ,,De financiële consquenties zijn nu onduidelijk. De vraag moet zijn: wat gebeurt er als we dit voorstel aannemen?'' Fractievoorzitter Koos van der Tang (SGP): ,,Concrete informatie kan in cijfers worden gemeld, wat minder 'hard' is, als het over risico's gaat, kan worden beschreven.''

De Kruijf beloofde uiteindelijk te komen met een memo over de financiële gevolgen voor de schuldpositie als het voorstel aangenomen. ,,En daarbij voel ik meer voor wat de heer Van der Tang zojuist opmerkt.'' Schuring: ,,Geef toch iets aan van de orde van grootte van de claim. Anders kunnen wij geen goede afweging maken.'' De Kruijf: ,,Ik neem dat mee, maar ga u op dat punt teleurstellen.'' Of de gemeenteraad komende maand al beslist over de Burgtdeal, hangt af van de inhoud van de memo.

Overzicht recente artikelen over dit onderwerp:

'Alleen bouwen in Barneveld Noord is te simpel' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Verhuizing AZI schept nauwelijks precedent' (Barneveldse Krant, 30 april 2015)

'Financiële gevolgen Burgtdeal onduidelijk' (Barneveldse Krant, 29 april 2015)

Politiek reageert opgelucht op akkoord De Burgt II (Barneveldse Krant, 23 april 2015)

Akkoord over ontwikkeling De Burgt II (Barneveldse Krant, 21 april 2015)

Vink eist bouwstop Barneveldse wijk Veller (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Hoe wordt De Burgt ontwikkeld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Vier verwijten van Vink (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Schadeclaim Vink loopt in de miljoenen (Barneveldse Krant, 27 november 2014)

Wat eist Ontwikkelings Maatschappij Barneveld? (Barneveldse Krant, 27 november 2014)