• Een archieffoto van de wijk Groot Agteveld in Achterveld, twee jaar geleden nog volop in ontwikkeling.

    Arnoud J Spaaij

Geen gifgrond in Achterveldse nieuwbouwwijk; gemeente Leusden opgelucht

ACHTERVELD De kankerverwekkende stof styreen komt slechts in zeer geringe mate voor in het zand dat is gebruikt in nieuwbouwwijk Groot Agteveld in Achterveld. Dat blijkt uit het bodemonderzoek dat het Zutphense onderzoeks- en adviesbureau De Klinker Milieu heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leusden. De aangetroffen waarden zijn vergelijkbaar met de grond in andere woonwijken in de gemeente.

Omwonenden zijn dinsdag per brief op de hoogte  gebracht van de onderzoeksresultaten. De gemeente liet de bewoners daarin weten opgelucht te zijn. ,,Dit stelt ons gerust en hopelijk u ook.'' Tijdens een bewonersbijeenkomst dinsdagavond zijn de resultaten verder toegelicht.

Het onderzoek werd ingesteld nadat was gebleken dat een mogelijk met styreen vervuilde partij grond van het Barneveldse bedrijf Vink die is toegepast in onder meer de Barneveldse nieuwbouwwijk Eilanden-Oost, ook in Achterveld was gebruikt. Het zand, in totaal 34,5 ton (1 vrachtwagen), was toegepast bij de aanleg van stoepen, wegen en parkeerplaatsen in Groot Agteveld.

Klinker Milieu concludeert nu dat niet alleen styreen, maar ook de verdachte stoffen HCH en dichloormethaan niet zijn aangetroffen in onderzochte bodemlagen. Wel zijn volgens het bureau op een aantal plekken andere stoffen aangetroffen in concentraties boven de zogenoemde achtergrondwaarde.

De gemeente Leusden besloot nadat Zembla het nieuws naar buiten had gebracht een onderzoek in te laten stellen naar de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. 

Label:

Zandcrisis