• In nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng in Voorthuizen worden relatief veel goedkope woningen gebouwd.

    heliflight.nl

Geen groter aandeel sociale huur in Barneveld

BARNEVELD De gemeente Barneveld eist bij nieuwbouwprojecten geen groter aandeel aan sociale bouw dan de 22,5 procent van dit moment. De fractie van Burger Initiatief stelde voor om het streefpercentage te verhogen naar 25 procent. Volgens fractievoorzitter Judith van den Wildenberg is dit dringend nodig. Met name voor ouderen is het lastig om een geschikte huurwoning te vinden.

BI constateert dat de 22,5 procent die de raad eerder vaststelde niet gehaald wordt. Van den Wildenberg wees bovendien op de grote winsten die de gemeente het afgelopen jaar heeft gemaakt met de verkoop van gronden voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen. ,,Dit biedt op het punt van sociale huurwoningen de ruimte om een grotere inspanning te leveren." Ze hamerde op de bouw van meer een- en tweepersoonswoningen.

Wethouder De Kruijf reageerde op de motie door aan te geven dat de Woningstichting Barneveld zich momenteel in haar bouwprogramma vooral richt op deze doelgroepen. ,,De woningstichting doet z'n best om juist kleinere eenheden te realiseren. We moeten het aantal woningen en het soort woningen niet door elkaar halen." De Kruijf zei dat Barneveld de afgelopen jaren een grote inhaalslag heeft gemaakt ten aanzien van het aantal gebouwde sociale huurwoningen. ,,Daar zijn we nog niet mee klaar. Ik stel voor dat we het in de herfst van 2020 nog eens hebben over die percentages." Na dit antwoord trok Van den Wildenberg haar voorstel in.