• Heliflight.nl

'Geen schorsing aanleg rondweg Voorthuizen'

VOORTHUIZEN De Raad van State ziet geen reden om de werkzaamheden voor de aanleg van de westelijke rondweg om Voorthuizen op te schorten.

Hans-Lukas Zuurman

Dat heeft de voorzieningenrechter deze week bepaald. Eén van de negen bezwaarmakers, een particulier, had om onmiddellijke stopzetting gevraagd omdat hij nut en noodzaak van de westelijke rondweg en de bijbehorende verbindingsweg tussen deze weg en de geplande noordelijke rondweg betwist. ,,Hij kan zich niet verenigen met het gekozen tracé en betoogt dat hij onvoldoende rekening is gehouden met de gevolgen van de voorziene verbindingsweg voor zijn woon- en leefklimaat'', schrijft de Raad van State. Om onomkeerbare gevolgen te voorkomen als gevolg van de aankoop van grond door de provincie, wilde de bezwaarmaker dat de werkzaamheden gestaakt zouden worden.

SPOEDEISEND BELANG Volgens provinciale staten, de partij die de weg aanlegt, ontbreekt het spoedeisende belang dat bij het treffen van de gevraagde voorlopige voorziening hoort. Volgens de staten wordt pas begin 2016 begonnen met de realisering van de rondweg en verbindingswegen. ,,Wel zullen voor die tijd voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.'' Deze bestaan uit technisch bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, explosievenonderzoek, het verleggen van kabels en leidingen, het aanleggen van een meidoornhaag voor de das en het aanleggen van een geluidswal en geluidsscherm bij begraafplaats Diepenbosch.

De Raad van State stelt vast dat ,,niet aannemelijk'' dat de uit te voeren onderzoeken leiden tot onomkeerbare gevolgen voor de bezwaarmaker. En het staat de provincie volgens de raad vrij om gronden aan te kopen, zoals dat voor elke privaatrechtelijke partijen geldt. Verder kunnen de werkzaamheden voor de verbindingsweg niet starten, zolang de bezwaarmaker de gronden hiervoor nog in eigendom heeft. Eventuele onteigening gaat pas op zijn vroegst eind 2015 starten, zo bepaalde provinciale staten al eerder. Voordat het zover is, zullen alle bezwaren, inclusief die van de bezwaarmaker, inhoudelijk zijn behandeld, verwacht de voorzieningenrechter. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend.

OMLEIDINGSROUTE Eind 2014 besloot de provincie Gelderland de omleidingsroute om Voorthuizen definitief aan te leggen. De weg moet een einde maken aan het drukke doorgaande verkeer in het centrum van Voorthuizen. De route loopt vanaf de Voorthuizerweg bij Struik Foods via een toekomstig viaduct op de Overhorsterweg tot aan de op- en afrit van de A1 aan de Baron van Nagellstraat. Onder de bezwaarmakers zijn de Vereniging van Eigenaren van vakantiepark De Witte Hoeve aan de Prinsenweg, Struik Foods aan de Voorthuizerweg, Stichting Houd Voorthuizen West Groen, BPN BV uit Kootwijkerbroek en enkele particulieren.