Geen totaalvisie voor omgeving Gerard Doustraat

BARNEVELD Een draai van het CDA leidde er woensdag in de gemeenteraad toe dat er toch géén plan komt voor een bredere kijk op de ontwikkeling van het gebied aan de Gerard Doustraat in Voorthuizen.

Hans-Lukas Zuurman

De christendemocraten stonden vorige maand tijdens de raadscommissie Grondgebied nog vooraan in de rij om de wethouder te vragen om binnen drie maanden een ruimtelijke visie op te stellen die meer omvat dan negen goedkope en middeldure huizen bouwen op de huidige plek van de bibliotheek. Ook ChristenUnie en Pro'98 toonden zich toen al warm pleitbezorger van een bredere kijk en dienden woensdag een motie in om te zorgen dat de visie er daadwerkelijk komt.

MEERDERHEID Met de steun van CDA en Burger Initiatief die tijdens de raadscommissie zichtbaar werd, ontstond een ruime meerderheid voor de optie die inspreker Henk de Fluiter uit Voorthuizen te berde had gebracht. Zoom nu eens uit op het gebied en kijk of er geen kruisverbanden te leggen zijn met andere (bouw)plannen, bijvoorbeeld rond 't Trefpunt of op een parkeerplaats aan de Jan Steenstraat, was zijn opvatting. Op die manier kan de vrijkomende bieblocatie ruimte voor parkeren worden en is een doorsteek mogelijk naar de achterliggende winkels, luidde het plan vrij vertaald. Volgens wethouder De Kruijf lag het allemaal niet zo simpel, hij heeft te maken met lang wachtende private partijen: bouwbedrijf De Bunte en de bibliotheek als eigenaar van de grond. De bieb vertrekt op termijn tijdelijk naar Nieuw Avondrust. Bovendien zou het voormalige tandtechnisch laboratorium aan de Hoofdstraat een fatsoenlijke doorsteek naar de winkels hinderen. ,,Het is net fors opgeknapt en langdurig verhuurd als kinderopvanglocatie.''

AFGEBROKKELD De steun voor een bredere kijk bleek te zijn afgebrokkeld. Met name door het afhaken van het CDA, was er geen meerderheid meer voorhanden voor de ingediende motie. Volgens CDA-raadslid Arjan Westerneng had hij zich nog eens goed in de materie verdiept en tot de conclusie gekomen dat er te veel onzekerheden zijn die uitzicht bieden op een redelijk snelle integrale oplossing. ,,Er is al te lang te weinig gebouwd in Voorthuizen. Het dorp heeft tekort aan betaalbare woningen voor starters en jonge gezinnen, daar voorziet dit plan in'', stelde hij vast. En daarom ging het CDA nu voor een ,,afgerond plan''.

DOORSTEEK Wel pleitte hij ervoor dat toekomstige bewoners op de hoogte gebracht worden dat op termijn, mocht de kinderdagopvanglocatie alsnog vrijkomen, er mogelijk wel een doorsteek tot stand komt vanaf de Gerard Doustraat richting de winkels. Alleen Pro'98 en ChristenUnie steunden uiteindelijk hun eigen motie. De andere partijen haakten af. ,,We moeten ons niet mengen in eigendomsverhoudingen van private partijen'', vatte raadslid Henk van den Brink (SGP) samen, een bezwaar dat ook VVD en Burger Initiatief delen. ,,En we verwachten niet het resultaat van de visie over drie maanden anders zal zijn dan nu.''