• Wouter van Dijk

Geen vervuild zand in Veenendaal

BARNEVELD Het Barneveldse bedrijf Vink heeft geen vervuild zand gebruikt in Veenendaal. Dat meldt de gemeente Veenendaal in een persbericht.

De afgelopen maand deed onderzoeksbureau P.J. Milieu BV in opdracht van de gemeente Veenendaal nader bodemonderzoek onder De Poster aan het Schrijverspark. Dit naar aanleiding van het gebruik van mogelijk verontreinigd zand onder dit pand. Uit het bodemonderzoek blijkt dat stoffen waarvan gedacht werd dat ze in het zand aanwezig zouden kunnen zijn (styreen en DDT) niet in de grondmonsters zijn aangetroffen. Wel zijn er lage concentraties andere stoffen gevonden zoals kwik, lood, nikkel, zink, minerale olie en PAK, en sporen vluchtige stoffen. Er zijn in totaal 16 grondmonsters geanalyseerd. De conclusie van het onderzoek is dat het gebruikte zand voldoet aan de normen waarvoor het is toegepast: functieklasse wonen. Het zand brengt geen gezondheidsrisico's met zich mee.

AANLEIDING In december 2018 werd bekend dat zand dat mogelijk verontreinigd zou zijn, afkomstig van het bedrijf Vink, in 2015 is gebruikt voor de bodemsanering en bodemverbetering voorafgaand aan de bouw van De Poster. In totaal ging het om 264 ton zand. Deze partij zand was een deel van een veel grotere partij die niet volgens de geldende regels zou zijn gekeurd. De eerdere onderzoeksrapporten betreffende deze partij zand zijn door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en de GGD bestudeerd. De ODRU kwam tot de conclusie dat het om zeer lage concentraties verontreiniging ging.

RISICO NIHIL De GGD gaf al aan dat de kans op gezondheidsrisico's zeer klein moet worden geacht en nihil is als het zand zich onder een pand bevindt. Echter, omdat het hier om de volksgezondheid gaat vond de gemeente het belangrijk zoveel mogelijk zekerheid te geven. Vandaar het aanvullende bodemonderzoek. Wethouder Marco Verloop: ,,Ik ben blij met de onderzoeksresultaten. We weten nu wat er in het zand zit. De veiligheid en gezondheid van onze inwoners is niet in het geding geweest."

Vink heeft het zand in 2015 geleverd met de kwalificatie schone grond. Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat er lage concentraties andere stoffen in het zand zitten. De gemeente stuurt de onderzoeksresultaten door aan het Openbaar Ministerie (OM) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in verband met de mogelijk daar lopende onderzoeken.

INFORMATIE Omwonenden van De Poster zijn door de gemeente per brief geïnformeerd. Mochten inwoners van Veenendaal vragen hebben dan kan contact worden opgenomen met de gemeente via het telefoonnummer 0318-538538. Of er kan een vraag worden gesteld via www.veenendaal.nl/vraag.

Label:

Zandcrisis